Novosti

U e-savjetovanju Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 male klaonice

Nakon provedenog savjetovanja s javnosti za Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (07.04.2022. – 22.04.2022.), a s ciljem uključivanja većeg broja korisnika u predmetni natječaj, u natječaj su kao prihvatljivi korisnici uvršteni i korisnici u rangu srednjih i velikih poduzeća.

Uključivanjem srednjih i velikih poduzeća u prihvatljive korisnike osigurati će se bolja iskorištenost raspoloživih sredstava za ovaj natječaj.

Radi transparentnog i nediskriminirajućeg postupka, ponovljeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se u razdoblju od 17.6.2022. do 24.6.2022. godine.

U postupak e-savjetovanje možete se uključiti na poveznici.