Novosti

Treće izmjene Natječaja za tip operacije 8.5.2 “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 ”Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” iz podmjere 8.5 ”Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” dana 10. svibnja 2018. godine i njegovu prvu izmjenu dana 2. kolovoza 2018. godine i njegovu drugu izmjenu dana 13. prosinca 2018. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), koji su objavljeni na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

1. U tekstu Natječaja, u točki 1., podtočka 4. mijenja se i sada glasi:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00
kuna.

2. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.