Novosti

Sela Dubrovačkog primorja dobivaju pitku vodu, a otok Šipan sustav odvodnje

Ovi projekti možda nisu veliki kao neke investicije u gradovima, ali itekako imaju veliko značenje za stanovnike koji na tim područjima žive, kažu iz Vodovoda Dubrovnik d.o.o. koji zahvaljujući  sredstvima Programa ruralnog razvoja dovodi pitku vodu u sela Dubrovačkog primorja. I ne samo to.

Koliko je širok raspon Programa ruralnog razvoja, možda najbolje opisuje Mjera 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima”. U tijeku su gradnje vrtića, vatrogasnih domova, pristupnih cesta, ali i vodoopskrbe. Upravo zahvaljujući sredstvima dostupnim putem navedene mjere, i sela Dubrovačkog primorja dobit će pitku vodu, a otok Šipan sustav odvodnje. Naime, Vodovodu Dubrovnik d.o.o. kroz podmjeru 7.2., tip operacije 7.2.1. “Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda”, odobreno je više od sedam milijuna kuna za projekt Vodoopskrbni podsustav Majkovi i Dubravica.

“Navedeni podsustav obuhvaća naselje Dubravica te zaseoke naselja Majkovi (Rožetići, Kovačići, Drvenik, Predenici, Kljunak, Osredina, Podosojnik, Grbljava, Kunja Ljuta i Prljevići). Projektom je predviđeno da se vodoopskrbni cjevovodi rade od lijevano željeznih cijevi od nodularnog lijeva, kao i fazonski komadi te armature. Cjevovodi su dimenzionirani tako da se omogućava i protupožarna zaštita na području tih naselja. Ovaj vodoopskrbni podsustav sastoji se od vodospreme Rožetići te glavnog vodoopskrbnog cjevovoda naselja Majkovi-Dubravica u duljini od 5.550 metara. U tijeku su radovi na izgradnji vodospreme Rožetići, a cjevovod je u poodmakloj fazi izvođenja i preostaje još za izvesti manje od 800 metara”, otkriva Tihomir Matić, voditelj odnosa s javnošću Vodovoda Dubrovnik.

Preduvjet za realizaciju ovog projekta bila je izgradnja vodoopskrbnog sustava Gornja sela Orašca, kojeg su dovršili prije dvije godine. Priključak putem kojeg se voda dovodi do Majkova prethodno je napravljen na dovodnom cjevovodu u blizini mjesta Riđica. “Dovršetkom projekta naselje Majkovi će dobiti vodu i steći će se preduvjeti za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda naselja Dubravica. Dovođenjem konstante opskrbe pitkom vodom otvaraju se mogućnosti za povratak mladih na ova ognjišta, kao i za daljnji razvoj različitih industrija, od poljoprivrede do turizma. Ukupna vrijednost radova je oko 7 milijuna kuna bez PDV-a, a rok za završetak radova je lipanj 2019.”, dodaje.

Javili su se i na drugi natječaj tipa operacije 7.2.1. za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suđurađ na otoku Šipanu. “Elafitsko otočje od vremena Dubrovačke republike važan je dio života stanovnika Dubrovnika. Najveći među njima je otok Šipan, gdje do danas nije postojao izgrađen sustav javne odvodnje. Odvodnja otpadnih voda trenutno se svodi na pojedinačne septičke jame i nekoliko izravnih ispusta u more, iako je glavna namjena morske obale na ovome području kupanje, sport i rekreacija. Stoga smo pokrenuli projekt izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda”, objašnjava Tihomir Matić.

Projekt se sastoji od izgradnje oko 800 metara gravitacijskih kanala, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i podmorskog ispusta dužine 2,25 kilometara. Predviđa se i izgradnja 100 metara vodovodnih priključaka, a vrijednost investicije je 5,24 milijuna kuna bez PDV-a. “Program ruralnog razvoja pokazao se kao izvrstan okvir za financiranje projekata posebno bitnih za razvoj ruralnih sredina. Zahvaljujući njemu na otoku Šipanu te u Dubrovačkom primorju realizirat će se projekti koji možda nisu veliki kao neke investicije u gradovima, ali itekako imaju veliko značenje za tamošnje stanovnike. Dovođenje pitke vode u sela Dubrovačkog primorja te izgradnja sustava odvodnje u Suđurđu na otoku Šipanu uvelike će poboljšati uvjete života u tim sredinama i omogućiti nastavak dosadašnjih aktivnosti te potaknuti brojne nove”, zaključuje Tihomir Matić.