ZPP 2023.-2027.

Uprava za potpore poljoprivredi i savjetodavna služba Ministarstva poljoprivrede definirale ključne izazove i zajedničke korake u provedbi Strateškog plana ZPP

Djelatnici savjetodavne službe i Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Ministarstva poljoprivrede okupili su se 3. listopada u Šibeniku na kolegiju Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, kao dio pripreme za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) Republike Hrvatske 2023. – 2027., a kako bi zajedničkim naporima prepoznali ključne izazove u predstojećem programskom razdoblju te definirali prve korake u pripremi provedbe Strateškog plana ZPP, kojeg će prethodno odobriti Europska komisija.

S obzirom na brojne izazove s kojima se susreće hrvatska poljoprivreda, potrebno je odmjereno, ciljano i učinkovito djelovanje svih relevantnih dionika kako bi se poljoprivrednicima omogućio rast i napredak te se osigurala stabilnost i sigurnost poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane, uz izuzetno važno očuvanje okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. S tim su ciljem u dnevni red događanja, uz ostale važne teme, uvrštene IAKS mjere u Strateškom planu ZPP-a i Eko sheme – dobrovoljne klimatsko okolišne intervencije unutar izravnih plaćanja s jednogodišnjom obvezom.

Prihvatljivi korisnici potpora za eko sheme su aktivni poljoprivrednici koji koriste minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta upisanog u ARKOD sustav. Potpora za eko sheme može biti u obliku dodatnih plaćanja na osnovnu potporu dohotku ili u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Strateškim planom predviđene su potpore unutar sedam eko shema:

  • Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
  • Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima
  • Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina
  • Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama
  • Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
  • Konzervacijska poljoprivreda
  • Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Doneseni zaključci i razmijenjena iskustva odličan su put prema savladavanju prepreka i izazova koje donosi novo programsko razdoblje, o kojem možete saznati više na poveznici.

Prezentacije Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju o novostima u Strateškom planu ZPP vezanim uz agrookolišne intervencije (IAKS mjere), Zelenu arhitekturu i eko sheme možete pregledati ovdje.