Uspješne priče

Savjetodavci najavljuju nove korisne tečajeve za poljoprivrednike

U tri godine više od 36.000 polaznika njihovih tečajeva prošlo je ‘kroz ruke’ 180 savjetodavaca na terenu. Najavljuju i nove tečajeve koji će biti od koristi proizvođačima hrane i drugim žiteljima ruralnih prostora.

Mjera M01 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske od 2014. do 2020. definirana je kroz programski okvir u cilju učinkovitog prijenosa znanja i provođenje aktivnosti informiranja poljoprivrednika. Mjeru provodi Hrvatska poljoprivredno šumarska savjetodavna služba čiji članovi unazad 3 godine kreiraju i  provode edukacije za poljoprivrednike kroz 3 različita tipa operacije unutar mjere M01.

Osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj provodi se kroz tip operacije 1.1.1. Ono je usmjereno na pružanje znanja iz područja poljoprivrede i okoliša, odnosno korisnicima mjera 10 “Poljoprivreda okoliš i klimatski promjene“ i 11 “Ekološki uzgoj“. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike provodi se kroz operaciju 1.1.2. Poljoprivrednici mogu odabrati njima zanimljive tečajeve kojih je ukupno pripremljeno 38. Program za sudionike izobrazbi utvrđen je u trajanju od 12 do 60 nastavnih sati.

​Pomoćnik ravnatelja za ruralni razvoj HPŠSS mr.sc. Robert Črep predstavio je stanje provedbe njihovih aktivnosti u mjerama ruralnog razvoja, kao i planove.
“Putem mjera M01 i M02 planiramo svake godine iskoristiti nešto više od 15 milijuna kuna. Prošle smo godine (2017. op.a.) realizirali i nešto više od planiranog. Novac za provedbu ovih dviju mjera dolazi iz Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj (EPFRR). Stoga, korištenjem tih sredstava, dijelom je rasterećen državni proračun.
U brojkama to znači, da ukupni trošak godišnje bruto plaće čitave službe, koji  je na razini od oko 36 milijuna kuna, više od 40 % pokrivamo iz EU fonda. Mi u službi smo ponosni na ovaj podatak i smatramo to važnim za daljnji razvoj i modernizaciju službe“, kaže Črep.
Kroz njihove tečajeve u 3 godine prošlo je više od 36 tisuća polaznika, na što je utrošeno gotovo 400 tisuća radnih sati održanih tečajeva iz Mjere 1 u kojima je sudjelovalo oko 180 savjetnika na terenu.

” Prateći potrebe mijenjamo i naše planirane aktivnosti. Tako smokreirali i dodatne tečajeve na temu prerade poljoprivrednih proizvoda. Imamo uspješan tečaj proizvodnje sira, a sada idemo i s preradom mesa, pa i preradom voća te povrća.

Dio naših tečajeva okrenut je prema diversifikaciji i dopunskim djelatnostima na poljoprivrednim gospodarstvima pa imamo i tečaj na temu seoskog turizma. Pripremamo i nove tečajeve koji imaju za cilj podići razinu financijske pismenosti i korištenja računala i interneta.“
Da šire ponudu tečajeva potvrđuje i informacija da upravo pripremaju prvi dvodnevni tečaj podizanja razine informatičke pismenosti koje će startati u rujnu. Kako si kreirati email adresu, poslati i primiti email? Kako doći do potrebnih informacija na internetu? Kako koristiti servise kao što su eGrađani, AGRONET, GeoPortal i koje su druge mogućnosti interneta? Najavljuju i financijsko opismenjavanje sektora.