Novosti

Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020.

Dana 20. veljače 2019. godine objavljen je Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2019. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020., ref. ozn. PRR 20.02.01.00.0-02.

Prihvatljivi prijavitelji su članovi Mreže za ruralni razvoj zaključno s 19. veljače 2019. godine u 23:59:59 sati i koji imaju aktiviran korisnički račun zaključno s 24. veljače 2019. godine u 23:59:59 sati.

Potpora se odobrava članovima Mreže u svrhu provedbe aktivnosti iz godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2019. godinu, odnosno ostvarivanje ciljeva Mreže za ruralni razvoj. Prihvatljive aktivnosti su:

a) događaji koji se organiziraju u trajanju do najviše 3 dana (radionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam i sl.)
b) istraživanja/analize/studije
c) promidžbeni materijali koji nisu sastavni dio aktivnosti iz točaka a), b) i d)
d) studijska putovanja u vezi provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Zajedničke poljoprivredne politike odnosno ispunjavanja ciljeva Mreže za ruralni razvoj.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom Pozivu iznosi 1.000.000,00 kuna.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 5.000,00 kuna (uključujući PDV), a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti po prihvatljivoj aktivnosti iznosi 50.000,00 kuna (uključujući PDV). U jednoj prijavi može biti prijavljena samo jedna prihvatljiva aktivnost, a jedan prijavitelj može tijekom trajanja Poziva prijaviti najviše pet prijava.

Prijave se podnose elektroničkim putem na mrežnoj stranici Mreže za ruralni razvoj (www.mrr.hr ) kroz korisnički račun člana Mreže za ruralni razvoj i to od 25. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 15. ožujka 2019. godine do 12:00 sati.

Detaljnije pogledajte ovdje.