Novosti

Pojašnjenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za primjenu Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode, u okviru Mjere 7

Zbog potreba pojašnjenja postupaka vezanih za primjenu odredaba Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti prirode te Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš u okviru Mjere 7, u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike održani su sastanci na kojima su bili nazočni predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te predstavnici Uprave za zaštitu prirode i Sektora za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike na kojima je dogovoren način postupanja po zahtjevima za izdavanje mišljenja/rješenja u okviru Mjere 7, za podmjeru 7.2., -tip operacije 7.2.1. “Ulaganje u građenje javnog sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”, podmjeru 7.2.- tip operacije 7.2.2. “Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta” i podmjeru, 7.4.- “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Slijedom održanih sastanaka, izrađeno je pojašnjenje korisnicima, koje je dostupno u poveznici:

Uputa-mzoip_m7

 

Preuzmite (PDF, 714KB)