Plan objave natječaja

Plan objave natječaja 2017

Naziv Mjere Naslov natječaja Status Rok od Rok do
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija Zatvoren 24.1.2017 24.4.2017
Mjera 06  – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava Zatvoren 27.1.2017 27.3.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.4.1. Tekući troškovi i animacija Otvoren 1.3.2017 31.3.2018
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu Zatvoren 20.2.2017 16.5.2017
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave Zatvoren 27.3.2017 13.10.2017
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 03.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje Zatvoren 23.5.2017 18.09.2017
Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 03.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja Odgođeno 20.3.2017 22.5.2017
Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 05.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Otvoren 04.08.2017 01.01.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voće i povrće
Zatvoren 18.4.2017 17.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo
Zatvoren 18.4.2017 17.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Zatvoren 18.4.2017 17.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima Zatvoren 29.5.2017 31.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije U najavi 1. kvartal 2018.
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.2.1. Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice Odgođeno 2.5.2017 3.7.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a Odgođeno 2.5.2017 3.7.2017
Mjera 19 – LEADER – CLLD 19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a Odgođeno 2.5.2017 3.7.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja Odgođeno 15.5.2017 17.7.2017
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti Odgođeno 13.12.2017 13.2.2018
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Odgođeno 3.7.2017 4.9.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu Otvoren 16.8.2017 22.12.2017
Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija Odgođeno 20.12.2017 20.02.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša Odgođeno 18.9.2017 20.11.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori
U najavi 29.12.2017 05.03.2018
Mjera 16 – Suradnja 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina U najavi 29.12.2017 05.03.2018
 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 07.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta U najavi 9.10.2017 8.12.2017
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima Odgođeno 15.01.2017 15.03.2017
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima U najavi 1. kvartal 2018.
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture U najavi veljača 2018.
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima U najavi veljača 2018.
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva U najavi veljača 2018.
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda U najavi veljača 2018.
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima Odgođeno 27.12.2017 27.2.2018
 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 08.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura U najavi veljača 2018.
Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava Odgođeno 15.12.2017 15.2.2018
Mjera 16 – Suradnja 16.1.2. Operativne skupine U najavi 1.4.2018 1.6.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voće i povrće
Odgođeno 15.12.2017 15.2.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo
Odgođeno 15.12.2017 15.2.2018
Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu 04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Odgođeno 15.12.2017 15.2.2018