Novosti

Objavljena privremena rang lista unutar podmjere 19.2 “Provedba operacija unutar CLLD strategije”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je privremenu rang listu unutar podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” unutar koje su trenutno nalazi 54 LAG-a (Lokalne akcijske grupe).

Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.2.1. odnose se na provedbu odabranih projekata iz lokalnih razvojnih strategija (LRS) u skladu s člankom 7. Pravilnika .

Prihvatljivi korisnici su LAG-ovi koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • registrirani su kao udruga sukladno Zakonu o udrugama;
  • imaju usklađen Statut s odredbama Zakona o udrugama;
  • obuhvaćaju ruralno područje s više od 10.000, a manje od 150.000 stanovnika te obuhvaćaju jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja unutar najmanje pet jedinica lokalne samouprave;
  • naselja, tj. jedinice lokalne samouprave, u sastavu LAG-a moraju biti međusobno izravno povezani bilo kopnom, morem ili vodom;
  • jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u;
  • sjedište LAG-a mora se nalaziti unutar područja koje LAG obuhvaća;
  • u upravnom (izvršnom) tijelu LAG-a moraju sudjelovati predstavnici gospodarskog i javnog sektora te ostale fizičke i pravne osobe s prebivalištem unutar područja koje obuhvaća LAG;
  • imaju podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske;
  • imaju izrađenu i od strane nadležnog tijela sukladno statutu LAG-a usvojenu LRS za razdoblje 2014. – 2020.

Lokalna razvojna strategija mora obuhvaćati čitavo područje na kojem LAG djeluje, a izrađuje se za programsko razdoblje 2014. – 2020.

LAG-ovi će moći odabirati projekte korisnika sa svoga područja sukladno svojoj lokalnoj razvojnoj strategiji i u skladu s Programom ruralnog razvoja RH. Kriteriji odabira prema kojima će LAG odabrati projekte za sufinanciranje razrađeni su u lokalnoj razvojnoj strategiji i moraju biti usklađeni s njezinim ciljevima.

Natječajem se dodjeljuju sredstva za provedbu Podmjere 19.2., ali i Podmjera 19.3. i 19.4. za cjelokupno trajanje Programa. Podmjera 19.3 odnosi se na projekte suradnje LAG-a, dok su u okviru Podmjere 19.4 osigurana sredstva za tekuće troškove LAG-a i animaciju LAG područja.

Ciljevi LRS -a moraju proizlaziti iz SWOT analize i razvojnih mogućnosti područja te biti u skladu s općim ciljevima Programa, a prilikom odlučivanja o intenzitetu javne potpore za određeni projekt u obzir treba kriterije poput zajedničkog interesa lokalne zajednice, zajedničkih korisnika, javnog pristupa provedenom projektu, inovativnog karaktera projekta na lokalnom nivou te raspoložive alokaciju sredstava. 

Zanimljiv je podatak kako LAG-ovi pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave s 6161 naseljem, dok broj stanovnika na navedenim ruralnim područjima premašuje 2,2 milijuna.

Za provedbe podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i 19.4. “Tekući troškovi i animacija” iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. korisnicima će biti dodijeljeno preko 441 milijuna kuna.

 

U nastavku možete pronaći poveznicu na privremenu rang listu te privremeni izvještaj o provedenom natječaju.