Novosti

Objavljena opažanja EK na hrvatski strateški plan i odgovori Hrvatske

Hrvatska je svoj nacrt Strateškog plana za provedbu zajedničke poljoprivredne politike dostavila Europskoj komisiji u predviđenom roku, do 31. prosinca 2021. U skladu s procedurom, Europska komisija je svoje komentare dostavila 31. ožujka 2022. u obliku pisma opažanja. Pismo opažanja poslano je i drugim državama članicama koje su na vrijeme predale svoje strateške planove, u istovjetnom obliku i strukturi. Može se primijetiti da su neka opažanja „horizontalna“ i upućena svim zemljama.

Ministarstvo poljoprivrede dostavilo je svoje opće preliminarne odgovore na opažanja Europske komisije 21. travnja 2022., u zadanom roku od tri tjedna. Ističemo kako je riječ o nastavku tzv. „strukturiranog dijaloga“ s predstavnicima Europske komisije, koji traje tijekom svih faza izrade Strateškog plana. Riječ je o standardnoj proceduri koja se odnosi na sve države članice EU, a opažanjima je, između ostalog, cilj provesti tehničko ujednačavanje svih planova, u svrhu praćenja napretka i ostvarenja definiranih ciljeva na EU razini. Finalna verzija Strateškog plana 2023.-2027. bit će poslana u EK na odobrenje nakon što se finalizira proces izmjene Plana, sukladno zaprimljenim komentarima, rezultatima dovršene ex-ante analize te konzultacijama s ključnim dionicima u sektoru.

U svom pismu Komisija je pozitivnim ocijenila pojedine elemente hrvatskog Strateškog plana, poput planiranih povećanih izdataka za prijenos znanja i inovacija, za dobrobit životinja te zaštitu šuma u Natura 2000 područjima. Komisija isto tako, pozdravlja napore za privlačenje i zadržavanje mladih poljoprivrednika, unaprjeđenje njihovih poslovnih i financijskih vještina i olakšavanje pristupa financiranju putem financijskih instrumenata, kao i napredak Hrvatske u smanjenju potrošnje antimikrobnih tvari u veterinarstvu. S druge strane, ukazano je na nedovoljnu fokusiranost Strateškog plana i pojedinih elemenata. EK primjerice smatra da je potreban još veći iskorak i usmjerenost u raspodjeli izravnih plaćanja s ciljem ostvarenja strateških prioriteta, kao i da bi Plan trebao biti ambiciozniji po pitanju okolišnog i klimatskog doprinosa te doprinosa digitalizaciji i postavljanju širokopojasne mreže u ruralnim prostorima. Komisija traži i da se preispitaju postavljeni pokazatelji rezultata te utvrde vrijednosti koje će odražavati odgovarajuću ambiciju s obzirom na identificirane potrebe, pri čemu ocjenjuje da će Strateški plan djelomično ispuniti opće ciljeve ZPP-a.

Ministarstvo poljoprivrede zahvalilo je na svim komentarima te je, referirajući se na glavna opažanja, neke ocijenilo veoma konstruktivnima, ali i primijetilo da je Europska komisija propustila adekvatno valorizirati pojedina obrazloženja koja su već sadržana u Strateškom planu. Ističemo da je Strateški plan dostavljen na razmatranje Europskoj komisiji prije nego što je bila dovršena ex-ante analiza te prije izbijanja sukoba u Ukrajini, što su okolnosti koje će zahtijevati određene izmjene u dostavljenom nacrtu. S tim ciljem razmotrit ćemo i gdje je potrebno, unaprijediti intervencijsku logiku kako bi bolje odražavala strateške odabire Plana (npr. u odnosu na redistribuciju ili digitalizaciju) te dopuniti relevantna obrazloženja. Isto tako, gdje će to biti moguće, modificirat će se vrijednosti pokazatelja rezultata. Smatramo razumljivim da Strateški plan djelomično doprinosi ostvarenju ciljeva Zajedničke poljoprivredne politike, s obzirom na brojne i velike potrebe sektora poljoprivrede i ruralnog prostora, kao i na ograničene dosege mjera poljoprivredne politike i raspoloživa financijska sredstva za njihovu provedbu. U ocjeni mogućeg doprinosa Strateškog plana treba biti realan, uzimajući u obzir ravnotežu mogućih gospodarskih, socijalnih i okolišnih učinaka. Hrvatska je primila na znanje sugestiju da se u Strateškom planu odrede nacionalni ciljevi za ostvarenje EU ciljeva iz Zelenog plana, uz napomenu da EU zakonodavstvo ne propisuje takvu obvezu za države članice. Stoga će se po pitanju ambicioznosti ispunjenja ciljeva Zelenog plana Hrvatska voditi smjernicama iz nacionalne Strategije poljoprivrede za razdoblje do 2030. godine i iz ostalih nacionalnih strateških dokumenata.

Pismo opažanja i odgovori Hrvatske objavljeni su na engleskom i hrvatskom jeziku. (poljoprivreda.gov.hr)