Novosti

Nova verzija obrasca Godišnje izvješće o radu LAG-a

Obavještavamo sve LAG-ove da Upravljačko tijelo objavljuje novu verziju odnosno dopunjeni obrazac Godišnjeg izvješća o radu LAG-a. Navedenu verziju LAG-ovi su obvezi koristiti za izradu godišnjeg izvješća za 2019. godinu.

Promjene u odnosu na prethodnu verziju su sljedeće:
– Kartica Opći podaci: dodan je podatak za ukupan broj zaposlenih u LAG-u izražen u FTE i ukupan broj zaposlenih osoba na puno i nepuno radno vrijeme (neodređeno i određeno) koji rade isključivo na provedbi LRS/M19
– Kartica Podmjera 19.2 – provedba: dodan je podatak za ukupan broj odustalih prijava i ukupno odustali potpora, jasnije definiran podatak za djelomično i potpuno isplaćene projekte i nomotehnički usklađena cijela kartica
– Kartica Podmjera 19.2. – fokus područja: ostavljeni su podaci za isključivo potpuno isplaćene projekte
– Kartica Provedba evaluacijskog plana: naglašeno je da je u trenutno važećoj LRS (po TO) potrebno opisati napredak u provedbi evaluacijskog plana i opisati napredak u ostvarivanju ciljnih vrijednosti pokazatelja.

Najnovija verziju godišnjeg izvješća se može preuzeti ovdje, a nalazi se u kartici Mjere – Mjera 19 – Dokumenti.

Napominjemo da su LAG-ovi u obvezi dostaviti godišnje izvješće za 2019. Upravljačkom tijelu do 15. veljače 2020. godine.