Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.3.3. ”Ulaganje u šumsku infrastrukturu”

U najavi
Mjera
Podmjera
04.3
Tip operacije
4.3.3
Datum objave
30. 11. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 50.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
50.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
šumoposjednici, Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, Jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
Područje
Šumarstvo
Sufinanciranje

100%

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, Udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, Jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti su projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne (traktorski putovi i traktorske vlake), šumske prometne infrastrukture rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta.