Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.4.1. “Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša”

U najavi
Mjera
Podmjera
04.4
Tip operacije
4.4.1
Datum objave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 125.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
125.000.000,00 HRK
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 100% (od ukupno prihvatljivih troškova).
Iznos potpore je od 400,00 do 150.000,00 eura.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika, javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Prihvatljive aktivnosti su ulaganje u kupnju električnog pastira, autohtonog pastirskog psa, izgradnju novih i/ili obnovu postojećih nastambi za stoku na području rasprostranjenosti velikih zvijeri, ulaganje u građenje terasastih parcela ili suhozida na području gdje su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni, ulaganje u sadnju živica, ulaganje u uklanjanje invazivnih stranih vrsta, obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti, ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke.