Natječaji

Natječaj za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

U najavi
Mjera
Podmjera
04.1
Tip operacije
4.1.2
Datum objave
30. 6. 2019
Raspoloživost sredstava
Dostupna omotnica za natječaj iznosi 30.000.000,00 kuna.
Vrijednost natječaja
30.000.000,00 HRK
Potencijalni korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji reguliraju rad proizvođačkih organizacija
Sufinanciranje

Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupno prihvatljivih troškova.
Iznos potpore je od 5.000,00 do 1.000.000,00 eura (do 100.000,00 eura za početnike)

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Prihvatljive aktivnosti su građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe i/ili poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe.