Natječaji

Natječaj za tip operacije 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

U najavi
Mjera
Podmjera
03.1
Tip operacije
3.1.1
Očekivani datum objave
listopad 2020
Raspoloživost sredstava
9.849.600,00 kuna
Potencijalni korisnici
Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, u rangu mikro i malih i srednjih poduzeća
Sufinanciranje

100%

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za pokriće troškova sudjelovanja poljoprivrednika u sustavima kvalitete

Visina javne potpore

Visina javne potpore je 3.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama maksimalno 15.000 eura za 5 godina