Uspješne priče

Mještani dobivaju vodovod i sigurnu opskrbu, a Varkom kroz mjeru 7 štiti cijenu vode

Varaždinska komunalna tvrtka Varkom provodi četiri projekta iz Programa ruralnog razvoja odnosno tipa operacije 7.2.1. “Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”, a već imaju spremna i četiri nova projekta vezana uz vodoopskrbu!


Ove su godine započeli radovi na produžetku vodovodne mreže visoke zone u naselju Hrastovec Toplički na području Grada Varaždinske Toplice, ugovorene vrijednosti veće od 1.657.000 kuna. Zatim na vodoopskrbi na području visoke zone u Općini Breznički Hum, čija je ugovorena vrijednost veća od 4.325.000 kuna, na vodoopskrbnoj mreži visoke zone u Klenovniku, ugovorene vrijednosti veće od 4.750.000 kuna te na izgradnji spojnog kanala između mreže naselja Jalžabet i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, čija ugovorena vrijednost iznosi gotovo 7 milijuna kuna.
Varkom je za ove radove prošle godine raspisao javno nadmetanje, odabran je najpovoljniji izvođač, a radovi su započeli u proljeće ove godine. Ugovorena vrijednost iznosi 17.681.835 kuna“, istaknuo je dr. sc. Željko Bunić, direktor varaždinskog Varkoma, jednog od najvećih investitora na području sjeverozapadne Hrvatske.

Realizacijom ovih projekata bit će riješen problem vodoopskrbe na uglavnom briježnim područjima. “Zahvaljujući bespovratnim sredstvima iz Programa ruralnog razvoja omogućena je realizacijaprojekata koji su prije svega na korist i dobrobit lokalne zajednice. Varkom na ovaj način proširuje svoj vodovodni sustav od 1.570 kilometara vodovoda te dobiva nove kupce. Da smo sami krenuli u realizaciju, bili bismo prisiljeni kontinuirano povećavati cijenu vode. Dakle, mještani na ovim područjima dobivaju vodovod i sigurnu opskrbu vodom, a Varkom, zahvaljujući sredstvima iz Mjere 7, štiti cijenu vode“, naglasio je direktor Varkoma d.d.

Ova je varaždinska komunalna tvrtka na drugi natječaj za tip operacije 7.2.1. “Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”, prijavila četiri nova projekta. Prvi se odnosi na produženje vodoopskrbne mreže na području Grada Novog Marofa, u dijelu naselja Možđenec – Horvati i Visočka Steza, koji je vrijedan 1.250.000 kuna. Na natječaj su prijavili i projekt sustava odvodnje u Općini Sveti Ilija, čija je vrijednost 7.110.000 kuna, zatim projekt distributivne vodoopskrbne mreže u dijelovima naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela, vrijedan 6.600.000 kuna te projekt vodoopskrbe u Varaždinskoj ulici u Beretincu, vrijedan više od milijun kuna.
Za ove smo projekte pripremili svu potrebnu dokumentaciju, ishodili pravomoćne građevinske dozvole te suglasnost za zaštitu okoliša. Očekujemo kako ćemo od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju već u ožujku ili travnju dobiti odluke o prihvatljivosti projekta te krenuti u javna nadmetanja“, rekao je Tomislav Šarc, rukovoditelj Tehničke službe Varkoma.

U Varkomu ističu kako je ukupna vrijednost ovih osam projekata vodoopskrbe veća od 33 milijuna kuna. “Zahvaljujući Mjeri 7 odnosno podmjeri 7.2. Programa ruralnog razvoja rješavamo neka od kritičnih područja u Varaždinskoj županiji, koja do sada nisu imala vodovodnu mrežu. Ti su projekti izuzetno važni za jedinice lokalne samouprave, novi korisnici s velikim nestrpljenjem očekuju završetak radova, kako bi konačno dobili normalnu opskrbu vodom, stoga držim da bi bilo još bolje kada bi postupak obrade u Agenciji bio brži i jednostavniji. Varkom naime, ne može krenuti u realizaciju ovih projekata sve dok neće imati odobrena sredstva“, naglasio je Željko Bunić, direktor varaždinskog Varkoma.