Natječaji

Mjera M02 -“Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima”

Mjera
Podmjera
Tip operacije
Datum objave

Svaki poljoprivrednik i šumoposjednik može dobiti kompletno savjetovanje otvaranjem savjetničkog paketa unutar Mjere M02 “Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima”. Podsjećamo da je savjetnički paket niz aktivnosti i usluga osmišljenih za korisnika paketa (poljoprivrednika ili šumoposjednika) s ciljem pružanja efikasnog i kvalitetnog savjetovanja prilagođenog potrebama korisnika. Savjetnički paket se može otvoriti na način da se obrate rukovoditelju podružnice Savjetodavne službe u svojoj županiji. Usluge savjetovanja može obaviti jedan djelatnik Savjetodavne službe potrebne specijalnosti ili potrebi više djelatnika različitih specijalnosti. Savjetovanje završava zatvaranjem paketa i izdavanjem završnog mišljenja. Broj savjetničkih paketa na dan 16. rujna 2016. je 2810 (2743 otvorenih i 67 zatvorenih savjetničkih paketa).

Uzmimo za primjer zaštitu bilja. Proizvodite poljoprivredne kulture i želite veću dobit po jedinici površine, svake godine se suočavate s gubitkom prinosa ili smanjenom kvalitetom proizvoda zbog štetnih organizama, a želite smanjiti troškove proizvodnje, smanjiti gubitke nastalih djelovanjem štetnih organizama i želite proizvod visoke kvalitete? Sadržaj koji se nudi za vas u paketu je sljedeći: vizualni pregled zdravstvenog stanja usjeva/nasada i determinacija ekonomski značajnih štetnih organizama, mikroskopski pregled biljnog materijala i determinacija bolesti ili štetnika, utvrđivanje pragova štetnosti glede ekonomske i ekološke opravdanosti korištenja sredstava za zaštitu bilja, primjena nekemijskih mjera zaštite, kao što su mehaničke, biološke i biotehničke mjere, primjena sredstava za zaštitu sukladno preporukama u sklopu izvještajno- prognostičkih poslova, preporuke za pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja, pomoć oko vođenja evidencija uporabe sredstava za zaštitu bilja. Prema tome, očekivani rezultati na PG-u su, između ostalog, povećanje znanja o ekonomski značajnim štetnim organizmima i mogućnostima njihova suzbijanja, smanjeni gubici od negativnog djelovanja štetnih organizama, proizvodi visoke kvalitete i veća primjena nekemijskih mjera zaštite.

Više informacija o svim savjetničkim paketima potražite u poveznici ovdje, a kontakte Savjetodavne službe možete pronaći ovdje.