Uspješne priče

Kroz Program ruralnog razvoja do boljih uvjeta za život, Grad Gospić zna kako povući i iskoristiti sredstva!

Uspješan u povlačenju sredstava Programa ruralnog razvoja je i Grad Gospić. Prošli su na podmjeri 4.3., podmjeri 7.2., aplicirali na 7.4. te preko komunalne tvrtke čiji su osnivač aplicirali na mjeru 8. Svaki od prijavljenih projekata, kažu, na neki će način doprinijeti gospodarskom, prometnom, kulturnom i društvenom razvoju lokalne zajednice.

Među gradovima koji uspješno koriste sredstva EU fondova definitivno je i Gospić. Od usvajanja Programa ruralnog razvoja, a radi stvaranja pretpostavki za unaprjeđenje ruralnog prostora i postizanje održivog razvoja, grad Gospić aktivno priprema dokumentaciju i javlja se na natječaje. “Rekonstrukcija šumskih prometnica u šumskom kompleksu “Zapadni dio uz jezero Kruščica“ projekt je koji je grad Gospić prijavio na natječaj iz podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja. Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 4.071.008,65 kn, uz 100 posto sufinanciranja. Trenutno je za navedeni projekt u provedbi postupak javne nabave. Ovim će se projektom rekonstruirati postojeća šumska cesta, koja oblikom i stanjem ne zadovoljava propisane tehničke uvjete za šumske ceste. Povećat će se razina protupožarne zaštite, racionalizirati troškovi šumarskih radova, omogućiti lakši pristup lovištu, a predmetna prometnica bi imala i naglašenu turističku, rekreativnu te ostale općekorisne funkcije”, kazala nam je viša referentica za ruralni razvoj grada Gospića Nikolina Baburić. Dodatno, u prosincu 2016. grad Gospić se s projektom “Prilazna cesta do odlagališta Rakitovac u Gospiću“ javio na natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“. Projekt je ocijenjen prihvatljivim te je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan Ugovor o financiranju. Provedba projekta je u tijeku.

“Ukupna vrijednost projekta je 1.816.939,31 kn, sufinancirano 100 posto iz Programa ruralnog razvoja. Glavni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju kvalitete života na ruralnom području kroz unaprjeđenje komunalne infrastrukture rekonstrukcijom prilazne ceste do odlagališta Rakitovac”, dodaje Baburić. Prijavili su se i na natječaj iz podmjere 7.4., tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i to s projektom “Rekonstrukcija i opremanje Kulturno Informativnog Centra Lički Osik“ ukupne vrijednosti 4.126.627,91 kn. Projekt je u postupku ocjenjivanja. Također, Komunalac Gospić d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, kojemu je grad Gospić osnivač, je na natječaju za provedbu mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale male infrastrukture“ prijavio tri projekta uspostave i uređenja poučnih staza. “Kako bi grad Gospić i njegovo stanovništvo u najvećoj mjeri iskoristili postojeće potencijale za razvoj grada i njegovo pretvaranje u perspektivnu sredinu s pozitivnim gospodarskim, demografskim i socijalnim trendovima nužno je ostvariti koordinirano, sustavno i integrirano korištenje prepoznatih snaga i prilika. Smatramo da su sredstva Programa ruralnog razvoja upravo to – prilika, kako za poljoprivrednike, tako i za sam grad kao jedinicu lokalne samouprave, koji je na natječajima iz nekoliko mjera PRR-a prihvatljiv prijavitelj. Svaki od prijavljenih projekata na neki način će doprinijeti gospodarskom, prometnom, kulturnom i društvenom razvoju lokalne zajednice te će lokalnom stanovništvu omogućiti bolje uvjete života”, zaključuje Baburić.