Financijski instrumenti

Iskoristite dostupne mogućnosti povoljnijeg financiranja obrtnih sredstava sredstvima Strateškog plana

Osluškujući potrebe poljoprivrednika s terena, kojima je za uspješno poslovanje nužan jednostavan i brz pristup povoljnom obrtnom kapitalu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u suradnji s HAMAG-BICRO i APPRRR omogućilo je provedbu financijskog instrumenta „Obrtna sredstva SP ZPP“ sufinanciranoga iz sredstava Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. godine.

Namjena zajmova za koje je podnošenje prijava omogućeno od 12. travnja 2024. godine je financiranje obrtnih sredstava, odnosno financiranje troškova redovnog poslovanja, kao što su priprema proizvodnje, sirovine i materijal te ostali proizvodni troškovi.  Maksimalni iznos zajma za obrtna sredstva je 25.000 EUR uz kamatnu stopu od 0,50%.

Prihvatljivi krajnji primatelji moraju podnijeti održiv poslovni plan, pripadati u kategoriju mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva te obuhvaćati neki od sljedećih organizacijskih oblika: OPG, obrt, trgovačko društvo, proizvođačka organizacija ili druga pravna osoba. Detaljni uvjeti programa i popis potrebne dokumentacije za prijavu objavljeni su na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Predviđena alokacija za 2024. godinu iznosi 6.705.882 EUR, a prijave se obrađuju redoslijedom zaprimanja. Zahtjevi za zajmove zaprimaju se izravno od strane HAMAG-BICRO putem on-line obrasca.