Novosti

Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije – određivanje sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2027.

Dana 06.10.2021. objavljuje se Informacija o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije – određivanje sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš Strateškog plana ZPP-a 2023.-2027.

Slijedom objavljene Informacije, mišljenja i prijedlozi o sadržaju strateške studije dostavljaju se unutar 30 dana od dana objave ove informacije.

Mišljenja i prijedlozi zaprimaju se u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb ili adresu elektroničke pošte: uprava.ruralnirazvoj@mps.hr.