Novosti

2. izmjene Natječaja TOP 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 07. rujna 2018. godine 2. Izmjene Natječaja za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba tipa operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije.”

Izmjenama Natječaja, u tekstu, u točki 8., podtočki 8.3., stavak 1., mijenja se i sada glasi:
„Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 30. studenoga 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 31. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 30. studenoga 2018. godine do 12:00 sati.“

2. U Natječaju, Prilog 6a – Ugovor o financiranju – opći uvjeti, Prilog 7 – Izjava o nepromijenjenim okolnostima, Prilog 10 – Kriteriji odabira, zamjenjuju se novim Prilogom 6a – Ugovor o financiranju – opći uvjeti, Prilogom 7 – Izjava o nepromijenjenim okolnostima i Prilog 10 – Kriteriji odabira.

3. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Tekst Natječaja, kao i mapa s prilozima, dostupni su OVDJE.

Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećoj POVEZNICI.