Nekategorizirano

Druga izmjena Natječaja za provedbu podmjere 10.2 “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 20. veljače 2019. godine Drugu izmjenu Natječaja za provedbu podmjere 10.2 “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi” kojima se rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu produžuje do 30. travnja 2019. godine.

Podsjećamo, svrha natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 16.300.000,00 kn.
Prihvatljivi korisnici su javna tijela koja se bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Prihvatljive aktivnosti za očuvanje biljnih genetskih izvora

Prihvatljive aktivnosti su:

1.      prikupljanje biološkog i/ili genetskog materijala
2.      obrada i pohrana biološkog i/ili genetskog materijala
3.      obrada i kategorizacija (opisivanje i procjena svojstava biološkog i/ili genetskog materijala – analize na morfološkoj, agronomskoj, biokemijskoj ili genetskoj razini)
4.      regeneracija biološkog i/ili genetskog materijala
5.      vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama
6.      kupnja laboratorijske opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu ili pohranu biološkog i/ili genetskog materijala i/ili
7.      kupnja opreme za analizu biološkog i/ili genetskog materijala na morfološkoj, agronomskoj, biokemijskoj ili molekularnoj razini (DNK).

Prihvatljive aktivnosti za očuvanje životinjskih genetskih izvora

Prihvatljive aktivnosti su:

1.      sakupljanje i/ili kupnja biološkog i genetskog materijala
2.      pohrana biološkog i/ili genetskog materijala metodom koja odgovara uzorku
3.      manipulacija i skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala
4.      karakterizacija i tipiziranje životinjske populacije na temelju fenotipskih i genotipskih karakteristika, analiza načina uzgoja na temelju podataka o porijeklu (pedigre) uz uspostavu registara
5.      obrada i analiza biološkog i/ili genetskog materijala
6.      kupnja opreme za uzorkovanje, prijevoz, pripremu ili skladištenje biološkog i/ili genetskog materijala
7.      kupnja laboratorijske opreme za genetsku tipizaciju biološkog i/ili genetskog materijala na molekularnoj razini (DNK), te utvrđivanje i vrednovanje roditeljskog porijekla pojedinaca na molekularnoj razini (kontrola roditeljskog porijekla: očinstvo i majčinstvo)
8.      usluge uzimanja uzoraka i pakiranje životinjskog genetskog materijala (sjemena, jajnih stanica i zametaka) pojedinaca važnih za poboljšanje i održavanje populacije domaćih životinja, te naknade vlasniku za prijenos jedinke
9.      uspostavljanje središnjeg informacijskog sustava i kupnju računalnih programa za analizu i praćenje skladištenja biološkog i/ili genetskog materijala, analiza podataka iz rodovnika i planiranje upravljanja uzgojem te upravljanje dokumentacijom i informacijama i/ili
10.  vođenje evidencije u sklopu baze podataka, upravljanje dokumentima i informacijama.