Novosti

Antunovac, jedina općina slavonskih županija koja nosi pridjev razvijena

Prema provedenoj indeksaciji, Općina Antunovac jedina je pripala razvijenim dijelovima, a svoj razvoj zahvaljuje sredstvima EU fondova. Iskoristila je i pogodnosti mjere 7 Programa ruralnog razvoja.

Koliko se može postići sredstvima Europske unije, najbolje svjedoči činjenica da je na području pet slavonskih županija, Općina Antunovac jedina prema provedenoj indeksaciji razvijenih područja pripala upravu tu – u razvijena područja! Općina koja i dalje pripada području od posebne državne skrbi jer je tijekom Domovinskog rata bila potpuno razorena, pritom je stala uz bok gradovima Osijeku, Našicama, Požegi i Slavonskom Brodu.

“To je apsolutno pozitivno, ali u smislu EU projekata nam otežava situaciju. Manja su sufinanciranja, a ima i natječaja na koja se ne možemo javiti jer su isključivo za nerazvijena područja”, kaže nam Ante Modrić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine udaljene 10 kilometara od Osijeka, a koja je, kako bi što uspješnije aplicirali na fondove EU, 2013. godine osnovala Agenciju za održivi razvoj Općine Antunovac – Roda d.o.o..

Ove su godine završili projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Ivanovcu. Rekonstrukcija ceste vrijednosti 2.092.098,75 kuna sufinancirana je u 100% iznosu (85% EU, 15% RH, op.a.) kroz Mjeru 7 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., podmjeru 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Projekt koji su prijavili 2016. uključio je izradu projektno tehničke dokumentacije te građevinske radove na rekonstrukciji ceste s ciljem održivosti razvoja lokalne zajednice kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture, podizanja razine sigurnosti i udobnosti odvijanja prometa. Rezultati projekta su rekonstruirana cesta duljine 550 metara, širine 5,5 metara s bankinama 1 metar, riješena oborinska odvodnja te omogućen pristup javnim objektima u Ivanovcu.

“Program ruralnog razvoja je jedini način da napravimo pravu rekonstrukciju jer bi takva investicija “pojela” polovicu našeg izvornog proračuna. Mogućnost je ili krpati nerazvrstane ceste ili na ovaj način raditi”, jasan je pročelnik općine koja priprema dokumentaciju i za obnovu Ulice kralja Zvonimira u Antunovcu.

U Općini s dva naselja, Antunovac i Ivanovac, koja prema popisu iz 2011. ima 3.703 stanovnika, razvijaju i ruralni turizam. Ondje se, naime, nalazi jedno od dva gnijezda stepskog sokola zabilježenih u Hrvatskoj. “Benefit je to koji koristimo u prijavi na natječaje i u svrhu turističke promidžbe”, dodaje pročelnik općine koja je prije dvije godine izgradila cikloturističko odmorište kod Utvrde Korođvar. Lani su otvorili i turističko-informativni centar Žnidarec, a projekt izgradnje interaktivnog parka u centru Antunovca, prijavljen je kroz prekograničnu suradnju sa Mađarima.

“Daleko najveći projekt u povijesti općine je Poduzetnički inkubator, vrijedan 21 milijun kuna. Naš osnovni proračun je bio pet puta manji nego su iznosi koje smo dobili za provedbu tog projekta koji je 94% sufinanciran od strane EU”, ponosan je Modrić.

Dobro stoje i demografski. “U osnovnoj je školi 350 djece, u vrtiću preko 100 djece”, kaže pročelnik općine koja je od lani čista od mina, a u kojoj prevladava ratarstvo te imaju oko 2.200 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, što u zakupu, što pod koncesijama.

“Od Ministarstva poljoprivrede smo dobili suglasnost na Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Imamo 330 hektara deminiranog zemljišta koji je bez zakupnika, tako da ćemo na natječaju to zemljište ponuditi u zakup”, najavljuje pročelnik.