Novosti

Započelo izdavanje odluka o prihvatljivosti jedinicama lokalne samouprave u okviru tipa operacije 7.1.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je, nakon provedbe administrativnih kontrola, započela s izdavanjem odluka o prihvatljivosti korisnicima sredstava iz 2. natječaja za tip operacije 7.1.1. ” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”, iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Korisnici ovog tipa operacije su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, kojima se sufinancira do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta, od 5.000 -70.000 eura. Prihvatljiva ulaganja se odnose na izradu ili izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora.

Podsjetimo, natječaj za navedeni tip operacije bio je otvoren od 1. lipnja do 13. listopada 2017. te je za raspoloživih 30.000.000 kuna podneseno 230 zahtjeva za potporu.

Odluke su korisnicima poslane poštom, a izdavanje svih odluka o prihvatljivosti bit će dovršeno početkom sljedećeg tjedna. Po isteku žalbenog roka, s prihvatljivim korisnicima će biti potpisani ugovori o financiranju.