Novosti

Započele isplate korisnicima unutar podmjere 6.1. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”

Započele su isplate odobrenim Zahtjevima za potporu unutar podmjere 6.1 ” Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Agencija za plaćanja isplatila je 2,7 milijuna kuna za 24 odobrena projekta, a djelatnici Agencije nastavljaju s daljnjom obradom , što znači da se mogu očekivati isplate i za ostale odobrene Zahtjeve za potporu.

U skladu s točkom 4. stavkom 1. Natječaja (Narodne novine, br. 59/16) sredstva javne potpore iznose ukupno 21.550.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Podsjetimo kako su u skladu s člankom 3. Pravilnika (Narodne novine, br. 42/15), prihvatljivi korisnici osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koje posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljive aktivnosti navedene u poslovnom planu odnose se na kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sadnog materijala, kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Pravilnika osim proizvoda ribarstva, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I te ostale aktivnosti navedene članku 7. Pravilnika 

Visina potpore iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a isplata se vrši u 3 rate u razdoblju od najviše tri godine sukladno članku 5. Pravilnika:

1. isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore uz sljedeće uvjete:

– ukoliko korisnik nije prilikom podnošenja zahtjeva za potporu upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva isto mora biti prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate,

– sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag za potporu (SO) poljoprivrednog gospodarstva za koje korisnik traži potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno postojećim propisima.

2. isplata druge rate u iznosu od 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete,

3. isplata treće rate u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

Tablicu svih dosad odobrenih i isplaćenih projekata unutar podmjere 6.1. možete pogledati ovdje.