Novosti

Za provođenje podmjera 19.2.,19.3. i 19.4. LAG-ovima dodijeljeno više od 460 milijuna kuna

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nakon završene administrativne kontrole te završenog postupka rješavanja po prigovorima izdala je Odluku o odabiru LAG-a za 54 lokalne akcijske grupe za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) tijekom trajanja Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.  

U skladu s člankom 5.  stavkom 9. Pravilnika Agencija za plaćanja provela je postupak uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava, a nakon provedenog postupka uvećanja u skladu s člankom 18. stavkom 7. Pravilnika, formirana je konačna rang lista.

Lokalnim akcijskim grupama koje su zadovoljile i ispunile uvjete i kriterije propisane Pravilnikom i Natječajem ukupno je dodijeljeno 463.096.948,70 HRK  za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«.

Navedeno znači da će LAG-ovi imati pravo na raspisivanje “LAG natječaja” za mjeru, podmjeru, tip operacije koji je naveden u odabranoj lokalnoj razvojnoj strategiji (LRS) i namijenjen je nositeljima projekta na području LAG-a.  Samim time CLLD (Community- led local development) pristup dobiva na važnosti budući je riječ o “bottom up” principu (odozdo prema gore) unutar kojeg se stvaraju uvjeti za kreiranje i provedbu održive razvojne politike u ruralnim područjima.

54 odabrana LAG-a pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave, s ukupno 6161 naseljem, a čine populaciju od oko 2,2 milijuna ljudi.

 

Konačnu rang listu te konačni izvještaj o provedenom natječaju možete pronaći ovdje.