Novosti

Za provedbu tipova operacija 7.2.1. i 4.3.1. Programa ruralnog razvoja potpisani Ugovori u vrijednosti 168,8 milijuna kuna

Za provedbu tipa operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda”, u Poreču, 19. srpnja 2017. godine potpisano je 12 Ugovora o financiranju, čiji su korisnici javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje, Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. (9 ugovora), Istarski vodovod (1 ugovor), Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu (1 ugovor) i 6. maj odvodnja d.o.o. (1 ugovor). Spomenuti Ugovori su u potpunosti financirani iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a njihova ukupna vrijednost iznosi 64,8 milijuna kuna. Ugovori su potpisani od strane ravnateljice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Matilde Copić te predstavnika korisnika javnih isporučitelja vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje koji su aplicirali na natječaj.

Ulaganje u vodoopskrbu će osigurati pružanje pitke vode dobre kvalitete i povećanje stope priključenosti stanovništva na javni sustav opskrbe pitkom vodom. Ulaganja su usmjerena na povećanje učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe i doprinose smanjenju gubitaka vode te otkrivanju i uklanjanju istjecanja. Ulaganja u odvodni sustav će povećati broj stanovnika u stopu priključenja na sustav javne odvodnje. Izgradnja i /ili rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mala postrojenja za obradu vode i septičke jame doprinijet će smanjenju štete na okolišu sprečavanjem ispuštanja onečišćenih voda.

Više informacija o uvjetima i načinu provedbe natječaja za tip operacije 7.2.1. možete pronaći ovdje.

Osim navedenih, također je potpisan Ugovor o financiranju ulaganja u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja (CN ČERVAR PORAT – BAŠARINKA) koji je sufinanciran za provedbu tipa operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”, u vrijednosti od 104 milijuna kuna, koji je potpisan od strane ravnateljice Agencije za plaćanja, Matilde Copić i župana Istarske županije, Valtera Flege.

Potpisivanju ovih vrijednih ugovora prisustvovao je i ministar Tomislav Tolušić koji je izjavio: „Ovim projektom navodnjavati će se dodatnih 490 hektara poljoprivrednog zemljišta u Istarskoj županiji. Navodnjavanje je budućnost sigurne poljoprivredne proizvodnje, a izdašna sredstva Programa ruralnog razvoja u tome će nam pomoći. Ipak, navodnjavanje još uvijek spada u naprednije gospodarenje resursima, a znamo da neki dijelovi naše zemlje nisu pokriveni vodoopskrbom i odvodnom. Programom ruralnog razvoja pokrit ćemo ona područja koja nisu obuhvaćena Operativnim programom konkurentnost i kohezija, a to znači da ćemo osigurati vodoopskrbu i odvodnju u onim mjestima koja imaju do 2000 stanovnika. Danas potpisanih ukupno 12 projekata u Istarskoj županiji u potpunosti će se financirati EU sredstvima”.

Više informacija i uvjetima i načinu provedbe natječaja za tip operacije 4.3.1. možete pronaći na sljedećoj poveznici.