Uspješne priče

VIDEO: Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj – uspješne priče

Tijekom lipnja 2023. Europska investicijska banka i Europska komisija (platforma fi-compass), u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, HAMAG-BICRO-om i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju snimili su video materijal o uspješnim pričama projekata financiranih putem financijskih instrumenata – Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj u okviru provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Predmetni video spot na engleskom jeziku prikazan je relevantnim dionicima u sklopu održane 9. godišnje konferencije o EAFRD FI tijekom koje je prezentirano i iskustvo Ministarstva poljoprivrede u provedbi Financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja, nakon čega je video materijal objavljen i na mrežnim stranicama fi-compass. Zahvaljujući dobroj suradnji s autorima, sada je dostupan i video spot s titlovima na hrvatskom jeziku.

Dodatno, na fi-compass platformi su objavljena i dva pojedinačna primjera uspješnih projekata obuhvaćenih predmetnim video spotom o Mikro i Malim zajmovima za ruralni razvoj (dostupni samo s engleskim titlovima).

YouTube video