Novosti

VAŽNO – Obavijest za korisnike tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je 18. srpnja 2023. godine objavila 18. Natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Natječaj). Podnošenje zahtjeva za potporu je od 4. rujna do 6. studenog 2023. godine.

Zbog velikih šteta na poljoprivrednoj infrastrukturi, objektima, staklenicima, plastenicima, trajnim nasadima i opremi uslijed brojnih prirodnih nepogoda koje su se dogodile ove godine te velikog broja upita poljoprivrednika koji prikupljaju dokumentaciju za prijavu na 18. Natječaj, Ministarstvo poljoprivrede skreće pozornost na sljedeće.

U slučaju štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te domaćim životinjama:

1.      korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom/Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda), gdje će dobiti ovjeren EN-P/PN obrazac

2.      po dobivanju ovjerenog EN-P/PN obrasca korisnici se javljaju u nadležnu podružnicu Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede koja izlazi na teren

3.      aktivnosti koje se odnose na obnovu višegodišnjeg nasada i/ili višegodišnjeg bilja i nabavu domaćih životinja korisnik ne smije započeti prije izlaska na teren Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i popunjavanja obrasca iz Priloga 11 Natječaja od strane Ministarstva poljoprivrede

4.      korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 na temelju podataka iz obrasca iz Priloga 11 Natječaja.

U slučaju štete od prirodne nepogode na građevinama, poljoprivrednoj mehanizaciji, opremi i/ili poljoprivrednom zemljištu korisnik mora:

1.      prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom/Gradskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda)

2.      imati potpisan i ovjeren obrazac ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN1, EN-2 i/ili EN-3)

3.      popuniti obrazac iz Priloga 10 Natječaja na temelju podataka iz obrazaca EN-1, EN-2 i/ili EN-3.

VAŽNA NAPOMENA: U slučaju štete od prirodne nepogode na građevinama, poljoprivrednoj mehanizaciji, opremi i/ili poljoprivrednom zemljištu, troškovi su prihvatljivi od trenutka nastanka prirodne nepogode ali ne prije izlaska na teren Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskog/Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda).

U slučaju štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te domaćim životinjama, troškovi su prihvatljivi od trenutka nastanka prirodne nepogode ali ne prije izlaska na teren Povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskog/Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda) i djelatnika Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede te popunjavanja obrasca iz Priloga 11 Natječaja.

U Prilogu 3 – Lista prihvatljivih troškova je detaljan opis u koju od navedenih kategorija spada  pojedini trošak.

Postupci nabave za sve prihvatljive troškove moraju biti u skladu s točkom 2.4. Natječaja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tijekom administrativne kontrole vrši provjeru podataka u Registru šteta od prirodnih nepogoda Ministarstva financija – u APIS sustavu uvidom u obrasce EN-1/EN-2/EN-3/EN-4/EN-6.

Važno: Pročitati detaljno sve odredbe Natječaja i sve njegove priloge koje možete vidjeti ovdje.