Članstvo

#uMrežiSE i postani član Mreže

Nacionalna ruralna mreža uskoro postaje Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike (NMZPP), a djeluje kao platforma za umrežavanje i dijeljenje informacija o Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike prema dionicima koji djeluju u ruralnim područjima ili su vezani uz ista. Članstvo u Mreži je besplatno i neobavezujuće, a omogućava članovima međusobnu suradnju, podršku i umrežavanje sukladno jednakim ciljevima i interesima.

Mreža djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske, a uspjeh Mreže ovisi o svakom članu, prvenstveno interesu članstva za međusobnu razmjenu informacija, strukturiranom dijalogu i zajedničkom djelovanju u svrhu poboljšanja života i rada u ruralnim krajevima Lijepe naše.

Mreža na godišnjoj razini kroz Pozive članstvu omogućuje članovima sudjelovanje u provedbi Godišnjeg akcijskog plana, sufinancirajući prihvatljive aktivnosti u skladu s ciljevima Mreže, a oni su u programskom razdoblju 2023. – 2027. godine sljedeći:

(a) povećati sudjelovanje svih relevantnih dionika u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a i, ako je to relevantno, u njihovu osmišljavanju;

(b) pratiti uprave država članica u provedbi strateških planova u okviru ZPP-a i prijelazu na model ostvarivanja politika koji se temelji na uspješnosti;

(c) doprinijeti poboljšanju kvalitete provedbe strateških planova u okviru ZPP-a;

(d) doprinijeti informiranju javnosti i potencijalnih korisnika o ZPP-u i mogućnostima financiranja;

(e) poticati inovacije u poljoprivredi i ruralnom razvoju te podupirati izravno uzajamno učenje i uključivanje svih dionika u proces razmjene i stjecanja znanja te interakciju tih dionika;

(f) doprinijeti kapacitetima i aktivnostima za praćenje i evaluaciju;

(g) doprinijeti širenju rezultata strateških planova u okviru ZPP-a.

Kampanjom #umrežise Mreža nastoji okupiti još više dionika iz I. i II. Stupa ZPP-a, koji se bave nekom djelatnošću na ruralnom prostoru ili djelatnošću kojoj je od interesa za razvoj ruralnog prostora, da bi svojim djelovanjem, razmjenom iskustava i informacija te suradnjom s drugim članovima u okviru Mreže doprinijeli rastu i napretku ruralnih sredina u kojima djeluju i/ili žive.

Kako postati član Mreže?

Članstvo Mreže sastavljeno je od različitih organizacijskih oblika, a čine ih fizičke i pravne osobe, kao i organizacije civilnog društva te tijela u sustavu državne i javne uprave koji mogu dati svoj doprinos razvoju boljih, uspješnijih i zdravijih ruralnih krajeva.

Pojedinci i organizacije koji žele postati članovi Mreže mogu to učiniti vrlo jednostavno kroz sustav članstva na poveznici popunjavanjem obrasca i davanjem privole za obradu osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679.

Tajništvo Mreže kontinuirano radi na poboljšanju komunikacije te podrške članstvu, kroz integrirani sustav članstva u kojem članovi mogu međusobno komunicirati te umrežavati se, ali i  prijaviti aktivnosti u Pozivu Mreže.

Više o samom funkcioniraju Mreže, te pravnoj osnovi iste, možete naći u odjeljku o nama na mrežnoj stranici.

Pridružite nam se i #umrežimose!