Novosti

U Vukovaru održana radionica za LAG-ove

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, odnosno Mreže za ruralni razvoj i suorganizaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 9. i 10. studenog 2017. godine u Vukovaru je održana radionica „Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske“.

Ciljna skupina radionice bili su odobreni LAG-ovi u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2014. – 2020. Na radionici su sudjelovali predstavnici 52 od 54 odobrena LAG-a te predstavnici krovnih udruga LAG-ova (Hrvatska mreža za ruralni razvoj, LEADER mreža Hrvatske i Mreža za održivi razvoj Hrvatske), a ukupno je bilo 119 sudionika.

Cilj radionice je bio informiranje i edukacija LAG-ova za pripremu i provedbu LAG natječaja.

Prvi dan radionice otvorio je pomoćnik ministra Krešimir Ivančić, a sudionici su upoznati sa statusom provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Drugi dan radionice je otvorila državna tajnica Marija Vučković, a nastavilo se radno sa prezentacijom „Sporazuma o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera prilikom provedbe operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice“, kojeg će LAG-ovi potpisati s Agencijom za plaćanja kako bi provedba LAG natječaja bila omogućena, zatim sa „Smjernicama za provedbu postupka odabira projekata“ te načinom i postupkom podnošenja izmjena/usklađivanja lokalnih razvojnih strategija.

U nastavku drugog dana radionice radilo se u grupama gdje su sudionici raspravljali o problemima i predlagali rješenja za sljedeće teme: izmjene/usklađivanje lokalne razvojne strategije, LAG natječaje i projekte suradnje te za poboljšanje komunikacije.

Tijekom drugog dana je provedena i anketa putem izravne platforme za upite (www.sli.do.com ) u vezi s vremenskim razdobljem planiranja podnošenja izmjena/usklađivanja LRS, planirane objave prvih LAG natječaja te planiranog početka pripreme/provedbe projekta suradnje.

U narednom razdoblju očekuju se komentari odnosno prijedlozi LAG-ova na Sporazum i Smjernice te završavanje ovih dokumenata. Plan je u što kraćem roku potpisati Sporazume između Agencije za plaćanja i odabranih LAG-ova čime će se stvoriti preduvjeti za objavu LAG natječaja.

Organizacija radionice je sufinancirana sredstvima iz Mjere 20 – Tehnička pomoć.

Prezentacije i fotografije se mogu preuzeti na sljedećim poveznicama:

Fotografije – radionica Vukovar

Prezentacije – radionica Vukovar