Novosti

Tumačenje gospodarskih sektora u podmjeri 7.1

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju zaprimilo je velik broj upita potencijalnih korisnika za podmjeru 7.1 unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ vezano za prihvatljivost ulaganja unutar izrade ili izmjene i dopune strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora na području općine/grada koji je korisnik (članak 8., točka c, Pravilnik o provedbi mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ ).
Slijedom navedenih upita tumačenje navedenog članka je da je prihvatljiva izrada ili izmjena i dopuna strateških planova za slijedeće gospodarske sektore:
 1. poljoprivreda
 2. ribarstvo
 3. šumarstvo
 4. industrija
 5. turizam
 6. trgovina
 7. promet
 8. obrtništvo
 9. građevinarstvo
 10. informatika
 11. energija

S poštovanjem,

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE EU FONDOM ZA RURALNI RAZVOJ, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU