Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Međimurski doli i bregi

Lokalna akcijska grupa Međimurski doli i bregi je osnovana 22. listopada 2012. godine, a okuplja preko stotinu predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora s objedinjenog područja četrnaest jedinica lokalne samouprave zapadnog i središnjeg dijela Međimurske županije (Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Mursko Središće, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova) sa svrhom promicanja održivog ruralnog razvoja, uspostave partnerstva svih sektora i povezivanje svih razvojnih aktivnosti i projekata na području na kojem je osnovan LAG te realizacije lokalne razvojne strategije. Geografski, područje LAG-a obuhvaća brdovit gornji dio te središnji nizinski dio Međimurja. Sa sjeverne strane je rijeka Mura koja predstavlja prirodnu granicu s Republikom Slovenijom, a s južne strane rijeka Drava koja spaja Varaždinsku i Međimursku županiju. Područje najsjevernijeg hrvatskog LAG-a prostire se na površini od 404,72 km², a u 14 JLS-a obuhvaća 90 naselja i 56.384 stanovnika.

LAG kontinuirano radi na provođenju lokalne razvojne strategije LAG-a, pružanju stručne podrške projektima s našeg područja, educiranju i povezivanju članova za provođenje projektne ideje, planiranju i kandidiranju projekata za razvoj područja LAG-a, informiranju o aktualnim natječajima i događanjima, a s članovima sudjeluje na sajmovima, studijskim i stručnim putovanjima te surađuje s LAG-ovima iz Hrvatske i okruženja. U provedbi LEADER-a, LAG Međimurski doli i bregi sudjeluje od osnivanja pa je tako u početku djelovanje sufinancirano kroz Mjeru 202 IPARD programa (2013.-2015.) kroz koju su provedene brojne aktivnosti usavršavanja i obrazovanja, animacije i promocije. Zaposlenici, volonteri i članovi LAG-a su sudjelovali na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima, a sve s ciljem jačanja kapaciteta i poticanja održivog ruralnog razvoja kroz pristup LEADER.

LAG Međimurski doli i bregi je završetkom Mjere 202 IPARD programa započeo s provođenjem podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. iz koje se financirala pripremna pomoć, odnosno izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014. – 2020. i tekući rad LAG-a.

Temeljem izrađene LRS, LAG-u su u veljači 2017. godine dodijeljena sredstva u visini od 10.170.580,14 kuna za provedbu podmjere 19.2., podmjere 19.3. i podmjere 19.4. U travnju 2018. objavljen je prvi LAG natječaj za provedbu podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, za tip operacije 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (sukladan tipu operacija 6.3.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.), temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. U tijeku je obrada prijava te se uskoro očekuje i objava prvih rezultata. Sredstva s prvog natječaja namijenjena su razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a.

LAG Međimurski doli i bregi se primarno bavi provođenjem Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., a trenutno su u provedbi još tri projekta financirana sredstvima iz drugih europskih fondova i to projekti POP-UP Ruralni društveno-inovativni hubovi (ESF), Rural SKILLS (Erasmus+) i ECool-Tour (Interreg SLO-HR). LAG  je od 1. srpnja 2017. godine partner u projektu ECooL-Tour sufinanciranog iz Programa suradnje Slovenija – Hrvatska. LAG je uz ACTGrupu partner na projektu s hrvatske strane, dok su sa slovenske strane partneri CAAP (Center alternativne in avtonomne produkcije, socjalno podjetje) iz Maribora i vodeći partner MOZAIK, društvo za socijalno uključenost iz Murske Sobote. Projekt će trajati 30 mjeseci, a u tom razdoblju će slovenski i hrvatski partneri provesti niz zajedničkih aktivnosti kojima će se u pograničnom području povezati postojeće inicijative na području održivog turizma i oblikovati model suradnje pri kreiranju ponude turističkih proizvoda područja, a koji uključuju prirodnu i kulturnu baštinu. Na temelju aktiviranja i valorizacije raspoloživih prirodnih i kulturnih vrijednosti, osnažit će se ponuda održivog turizma, poticati poduzetnička aktivnost i gospodarska suradnju, poboljšati učinkovitost i aktivirati lokalno stanovništvo u očuvanju i održivom korištenju lokalnih resursa. Osim studijskih, animacijskih i edukativnih aktivnosti, najvažnija aktivnost projekta ECool-Tour od strane LAG-a kao partnera je aktivnost uređenja i nadogradnje postojećeg voćnjaka starih sorti jabuka u Svetom Martinu na Muri, s ciljem održive turističke valorizacije, a što je nedavno završeno. Također, u sklopu istog projekta će se u listopadu 2018. godine organizirati međunarodni sajam Z domačeg vrta.

LAG Međimurski doli i bregi jedan je od partnera na projektu Rural SKILLS, financiranog sredstvima programa ERASMUS+. Projekt je započeo je s provođenjem 15. listopada 2017. godine, a trajanje projekta je 20 mjeseci. Vodeći partner projekta je LAG MontagnAppennino iz Italije, a ostali partneri su Razvojna agencija regije Alto Tamega iz Portugala, Razvojna agencija općine Raia Nordestina iz Portugala, LAG Zied Zeme iz Latvije, LAG Vlaamse Ardennen iz Belgije, te Institut za obnovu i okoliš iz Španjolske. Glavni ciljevi projekta su razvoj i razmjena specifičnih znanja, vještina i stavova među dionicima ruralnog razvoja s ciljem stvaranja novih mogućnosti zapošljavanja i neformalnih aktivnosti učenja o području ruralnog razvoja i metodologija LEADER-a, kao i stvaranje međunarodne suradnje i primjera dobre prakse između LAG-ova. U sklopu projekta su predstavnici LAG-a već sudjelovali na mobilnosti u Belgiji u ožujku te u Italiji u srpnju ove godine, a slijedi organizacija mobilnosti u Hrvatskoj, odnosno u Međimurju u studenom 2018. godine.

Projekt POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi odobren je u okviru Otvorenog poziva Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja, koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda. LAG Međimurski doli i bregi je nositelj projekta, dok su partneri ACT grupa iz Čakovca, Veleučilište VERN iz Zagreba, Visoko gospodarsko učilište iz Križevaca, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, te LAG Škoji. Projekt je s provođenjem započeo 19. ožujka 2018. godine, a provodit će se 24 mjeseca.

Provedbom projekta poticat će se razvoj lokalnih ruralnih zajednica kroz pokretanje društveno-inovativnih održivih mikro-poduzetničkih aktivnosti korištenjem lokalnih resursa s ciljem pokretanja lokalne ekonomije i zaustavljanja migracije iz ruralnih u urbane krajeve. Razvijat će se održivo partnerstvo visokoškolskih ustanova i organizacija civilnog društva, ojačati kapaciteti OCD-a i studenata, razviti metodologija pop-up ruralnih društveno-inovativnih hubova, kao modela društveno korisnog učenja. Kroz projekt će se poticati održive razvojne aktivnosti u odabranim lokalnim zajednicama, u Općini Štrigova i Općini Mala Subotica u Međimurskoj županiji i na otoku Visu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U sklopu projekta su već provedena osposobljavanja predstavnika OCD-a te studenata, a u tijeku je razvoj metodologije za mobilne hubove.

Osim projekata, u suorganizaciji LAG-a Međimurski doli i bregi u Međimurju je održan 2. Hrvatski ruralni parlament, uz organizaciju Hrvatske mreže za ruralni razvoj, LifeClass Termi Sveti Martin i Općine Sveti Martin na Muri, a pod pokroviteljstvom Mreže za ruralni razvoj i u domaćinstvu Međimurske županije. Trodnevno događanje je održano u travnju 2017. godine, a obuhvatilo je niz tematskih sjednica, okruglih stolova, rasprava, terenskih radionica i studijskih obilazaka po Međimurju, a sve s ciljem naglašavanja problematike ruralnog razvoja na svim razinama.

Pored provedbe definiranih aktivnosti projekata te provedbe LRS, LAG radi na informiranju članova te na promociji područja LAG-a kroz izdavanje godišnjeg biltena Moji doli i bregi te kroz foto natječaj Moji doli i bregi koji se također raspisuje jednom na godinu. Mjesečno se šalje informativni e-bilten s novostima, a za sve zainteresirane članove organiziraju se studijska putovanja, informativne radionice i edukacije te zajednički nastup na sajmovima. Kombinirajući različite projekte, LAG kontinuirano potiče održivi ruralni razvoj kroz osnaživanje uključenih zainteresiranih dionika i kroz promociju područja LAG-a.

Više informacija o aktivnostima i projektima možete pronaći ovdje.