Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Gorski kotar

LAG Gorski kotar osnovan je u travnju 2008. godine kao rezultat projekta Održiva budućnost ruralnih prostora RH, financiranog o strane vlade Kraljevine Nizozemske i pretpristupnog programa MATRA. Prvi je registrirani LAG u Republici Hrvatskoj, a temelji se na lokalnom partnerstvu javnog, civilnog i gospodarskog sektora s ciljem realizacije lokalne razvojne strategije do kraja programskog razdoblja.

LAG djeluje na području mikroregije Gorskog kotara, odnosno svih devet jedinica lokalne samouprave, a to su Gradovi Čabar, Delnice i Vrbovsko te Općine Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora i Skrad.

LAG se financira putem članarina, članskih doprinosa jedinica lokalne samouprave, sredstvima Primorsko-goranske županije i sredstvima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Registriran je kao udruga i broji 54 člana iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora. Ured LAG-a nalazi se u Lokvama.

LAG Gorski kotar je u lokalnoj razvojnoj strategiji, strateškom dokumentu na kojem se bazira održivi razvoj, definirao ciljeve kojima se otvara mogućnost kvalitetnijeg života, veće konkurentnosti na tržištu i očuvanja tradicijskih i krajobraznih vrijednosti ovog specifičnog područja RH. Ciljevi se odnose na smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života kroz razvoj infrastrukture i gospodarskih i ekonomskih aktivnosti, stvaranje održive poljoprivrede modernizacijom i poticanjem malih poljoprivrednika, poboljšanje i konkurentnost održivosti šumarskog sektora te razvoj ruralnog područja kroz provedbu LEADER pristupa.

Tijekom 2017. godine, osmišljen je i realiziran projekt suradnje LAG-a Gorski kotar i Geografskog odsjeka PMF-a Zagreb pod nazivom Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskoga kotara. Cilj projekta bio je upoznati studente kao buduće visokoobrazovane kadrove u turizmu sa specifičnostima i potrebama ruralnog područja Gorskoga kotara te osvijestiti potrebu za održivim razvojem turizma kod lokalnih dionika. U sklopu projekta, održana je terenska nastava na području Gorskog kotara, prikupile su se informacije i detektirale potrebe lokalnih dionika na terenu, osmislila su se dva nova turistička proizvoda temeljena na prirodnoj i kulturnoj baštini. Proveden je foto natječaj za najljepšu fotografiju Gorskog kotara. Tiskana je informativno edukativne brošura sa saznanjima proizašlim iz projekta suradnje čiju naslovnicu krasi pobjednička fotografija održanog foto natječaja.

Više informacija o LAG-u Gorski kotar pogledajte ovdje.

 

Preuzmite (PDF, 1.21MB)

Oznake