Novosti

Svaki tjedan LAG jedan! – LAG Brač

LAG Brač djeluje na najvećem otoku Dalmacije i trećem najvećem otoku Jadranskog mora, dakle obuhvaća jedan cijeli otok što ga čini homogenim teritorijem. Dobra povezanost s kopnom uvjetovala je, pored razvoja turističkog sektora, dobru razvijenost i gospodarskog sektora. Poljoprivreda i ribarstvo su se oduvijek temeljili na održivosti pa je zadatak i rad LAG-a Brač utemeljen na održivosti tih važnih grana gospodarstva.

LAG obuhvaća osam jedinica lokalne samouprave: Grad Supetar te općine Bol, Milnu, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan. U sastavu LAG-a ukupno su 22 naselja na površini od 395,4 km2, poljoprivrednih gospodarstava je 1.390, a članova LAG-a 48. Najzastupljenije poljoprivredne kulture na teritoriju LAG-a Brač su maslina i vinova loza.

LAG Brač je nakon svog osnivanja usmjerio rad na udruživanje otočkih općina i jačanju međusektorske suradnje. Okupljao je svoje članove, podržavao njihov rad, povezivao ih u projektima suradnje važnim za budućnost i održivi razvoj otoka. Kroz pripremnu potporu, u 2016. godini, LAG Brač osigurao je uvjete i sredstva za izradu lokalne razvojne strategije, koja je odobrena 9. siječnja 2017. godine, u iznosu od 8.241.677,01 HRK. Na taj način su osigurani uvjeti za rad ureda i za provedbu lokalne razvojne strategije LAG-a Brač. Novim zapošljavanjem povećani su i radni kapaciteti. Tijekom 2017. godine, održano je više od 30 radionica vezanih uz strategiju i animaciju na terenu kao i niz sastanaka s dionicima s područja otoka Brača. U 2017. godini LAG Brač je osnovao Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu Brač koja je izradila lokalnu razvojnu strategiju u ribarstvu te otoku Braču osigurala dodatnih 16.603.400,00 HRK. Pored niza manjih projekata, ostvarena je partnerska suradnja na međunarodnom projektu HNV Link (HORIZON 2020). Trenutno su u pripremi novi međunarodni projekti u suradnji s partnerima iz drugih LAG-ova. Tijekom 2018. godine, LAG Brač organizirao je 8 radionica i preko 20 sastanaka na terenu, a u svome uredu pružio je više od 40 konzultacija korisnicima vezanih uz Mjeru TO 1.1.1. (sukladnu tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.) za koju je LAG Brač objavio natječaj 23. travnja 2018. godine.

U okviru Međunarodnog Kongresa ruralnog turizma, u suradnji s LAGUR-om Brač, LAGBrač organizator je Festivala održivog razvoja pod nazivom FOR F/LAG Brač koji će se održati 12. svibnja 2018. godine u Supetru. U okviru brojnih tema Kongresa, LAG Brač organizira i predavanja na temu ruralnog razvoja – provedbe lokalne razvojne strategije, brendiranja i plasmana poljoprivrednih proizvoda, knjigovodstva EU projekta i LAG-ova. Važan dio festivala zauzima i sajam lokalnih proizvođača i LAG-ova, predstavljanje edukativne igre za djecu na temu održivog razvoja otoka te interaktivni dijalog sa stručnjacima iz sva tri sektora.

Zanimljiva činjenica ovog područja jest da masline čine trećinu svih poljoprivrednih kultura i smatra se da ih na Braču ima čak milijun od čega se obrađuje pola milijuna stabala. Buharica ili vrhbračkamaslina je autohtona sorta istočnog djela otoka, a godišnje se proizvede oko 750 vagona ulja. Osim vina, na Braču se od grožđa proizvodi varenik – reducirani vinski mošt, a za Brački varenik pokrenut je postupak zaštite izvornosti od strane PZ Supetar, člana LAG-a Brač. Ukupno 98% cjelokupnog stočnog fonda na području LAG-a Brač odnosi se na uzgoj ovaca čiji broj premašuje broj stanovnika otoka.

Više informacija o radu LAG-a Brač možete pronaći ovdje.

Oznake