Financijski pokazatelji

Status provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

U nastavku se nalazi pregled glavnih financijskih pokazatelja statusa provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
Prikazi daju uvid u:

  • udio sveukupno dodijeljenih sredstava (alokacije, koja obuhvaća doprinos iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i nacionalno sufinanciranje) koji je stavljen na raspolaganje kroz postupke dodjele/natječaje
  • status ugovorenosti (na programskoj razini i po mjerama tj. skupinama istovrsnih mjera)
  • status isplaćenosti
  • status ovjerenosti i ostvarenja n+3 cilja
  • status provedbe financijskih instrumenata.