Novosti

Status izmjena i usklađivanja lokalnih razvojnih strategija i natječaja LAG-ova

Na dan 12. travnja 2018. godine, ukupno je 30 LAG-ova objavilo natječaje za tip operacije 6.3.1 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”. Na taj način je započela provedba druge faze tipa operacije 19.2.1 “Provedba operacija unutar CLLD strategije”.

U tijeku je kontinuirana provedba obrada zaprimljenih Zahtjeva za promjenu (izmjena/usklađivanje odabranih lokalnih razvojnih strategija, izmjena podataka iz evidencije korisnika i Zahtjeva za potporu). Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaprimila je ukupno 52 Zahtjeva za promjenu od strane LAG-ova u vezi izmjena/usklađivanja odobrenih lokalnih razvojnih strategija, a odobreno je njih 49. Ukupno 2 odabrana LAG-a još nisu podnijela Zahtjev za promjenu u vezi izmjena/usklađivanja odobrenih lokalnih razvojnih strategija.