Novosti

Stanje provedbe Mjere 19 i pripreme za provedbu LEADER-a u novom razdoblju

LAG-ovi su do sada objavili 374 LAG natječaja u vrijednosti 636 milijuna kuna (111% sredstava u odnosu na alocirana sredstva za provedbu LRS putem LAG natječaja, uključujući prijelazna sredstva). U APPRRR je proslijeđeno 3254 projekta u iznosu 486,52 milijuna kuna (78% sredstava u odnosu na alocirana sredstva za provedbu LRS putem LAG natječaja, uključujući prijelazna sredstva).

Na razini Europske unije, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) ukupno je LAG-ovima na raspolaganju 8,29 milijardi eura za razdoblje 2014. – 2022. Za provedbu LRS putem LAG natječaja (tip operacije 19.2.1.), odobreno je 421,9 milijuna kuna potpore (2865 projekata) te je krajnjim korisnicima isplaćeno 258,07 milijuna kuna (45% sredstava koja su predviđeni za provedbu LRS putem LAG natječaja uključujući prijelazna sredstva).

Unutar Mjere 19 za razdoblje 2014. – 2022. ugovorena sredstva iznose 764.309.510,00 kn, a namijenjena su za pripremnu pomoć, provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) putem LAG natječaja, projekata suradnje, tekuće troškove i animaciju. Do sada je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) isplatila 384,91 milijuna kuna, što iznosi 50% u odnosu na ukupno ugovorena sredstva unutar Mjere 19, a uključuje i prijelazno razdoblje.

U nastavku je grafički prikaz vrijednosti LAG natječaja i iznosa isplaćenih projekata od strane APPRRR.

Za tekuće troškove i animaciju (tip operacije 19.4.1.), LAG-ovima je isplaćeno 104,56 milijuna kuna (74% sredstava koja su predviđena za tekuće troškove i animaciju uključujući prijelazna sredstva).

Kroz razne događaje u organizaciji Ministarstva poljoprivrede te putem elektroničke komunikacije, LAG-ovi su aktivno uključeni u izradu koncepta provedbe LEADER-a u novom razdoblju odnosno provedbu Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023. – 2027., a što uključuje i provedbu koncepta Pametnih sela, zelene arhitekture i sl. Na radionicama, sastancima i drugim događajima u organizaciji Ministarstva poljoprivrede te putem elektroničke komunikacije, LAG-ove se redovno informira o aktualnostima u vezi provedbe LEADER pristupa, pripremama za provedbu u novom programskom razdoblju te ostalim aktualnostima u izradi i pripremi za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (Strateški plan). Ministarstvo poljoprivrede je u proteklom razdoblju s predstavnicima LAG-ova i krovnih organizacija LAG-ova aktivno komuniciralo i na temu izrade LRS za razdoblje 2023. – 2027., odnosno LAG intervencija za razdoblje 2023. – 2027. te je održano niz sastanaka i radionica. Od početka ove godine omogućene su dodatne konzultacije svakom LAG-u na dostavljene izrađene nacrte LRS za razdoblje 2023. – 2027. Projekti koji se planiraju provoditi kroz LRS 2023. – 2027. doprinijeti će ostvarivanju gospodarskog rasta, zapošljavanju, digitalizaciji, podizanju ekološke osviještenosti, socijalne uključenosti, smanjivanju trenda depopulacije ruralnih područja te drugih potreba i potencijala određenog lokalnog područja, a kroz izražavanje inovativnosti i kreativnosti lokalnih dionika putem bottom-up pristupa.

Tijekom studenog 2022. godine planira se održavanje dodatne radionice za LAG-ove u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i APPRRR na teme stanja provedbe Mjere 19, izrade LRS LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. te provedbe Strateškog plana.

U programskom razdoblju 2023. – 2027., prema trenutnom nacrtu Strateškog plana, LAG-ovima će biti na raspolaganju iznos od 102.923.220,24 eura za provedbu projekata iz LRS (uključujući i projekte suradnje) te tekuće troškove i animaciju.

Kroz promotivnu kampanju Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju i Nacionalne ruralne mreže o uspješnim pričama LAG-ova, do sada je na stranici Nacionalne ruralne mreže objavljeno preko 20 uspješnih projekata LAG-ova. Uspješne priče možete pogledati u poveznici.