SP ZPP 2023. - 2027.

Strateška procjena utjecaja na okoliš (SEA)

Postupak izrade Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2027. uključuje i stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13., 153/13., 78/15., 12/18., 118/18.) i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17.). Strateška procjena je postupak kojim se procjenjuju vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana.

Arhiva dokumenata: