CLLD

„Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ Lokalna akcijska grupa „Una“

Naša potraga za primjerima dobre prakse ovaj put odvela nas je na jug kontinentalne Hrvatske do Lokalne akcijske grupe „Una“ kojoj je cilj da kroz jednaku uključenost članova stvori bolje uvjete za ekonomski rast i društveni razvoj uz vođenje brige o zaštiti prirode te odredi razvojnu strategiju baziranu na identificiranim resursima i uspostavi kulturni dijalog.

LAG „Una“ nalazi se na području Sisačko-moslavačke županije, i obuhvaća pet jedinica lokalne samouprave – grad Hrvatsku Kostajnicu i općine Dvor, Hrvatsku Dubicu, Majur i Sunju. Osnovana je 2010. godine s ciljem revitalizacije ruralnog područja i unapređenja kvalitete života svih stanovnika.

Dobila je ime po rijeci jedinstvene smaragdne boje čija krajobrazna vrijednost čini ekološki najznačajnije područje LAG-a. Skupa s ornitološkim rezervatom Đol Dražiblato, Sunjskim poljem i parkom šuma Brdo Djed čini 45 % područja LAG-a „Una“ koje pripada zaštićenoj površini NATURA 2000.

LAG „Una“ djeluje u skladu sa svojom lokalnom razvojnom strategijom kao temeljnim strateškim dokumentom i okosnicom djelovanja te u skladu s LEADER pristupom koji govori o tome kako treba raditi, a ne što treba raditi.

Trenutno broji 42 člana.

U razdoblju od 2014. do 2020. godine LAG „Una“ se usmjerio na jačanje prepoznatljivosti područja, jačanje svijesti stanovnika i razvojnih dionika o vrijednosti ovog prostora, doprinos općem gospodarskom razvoju te doprinos općem povećanju kvalitete života na području LAG-a.

Prilikom provedbe svoje razvojne strategije, LAG je vodio računa o LEADER načelima i bio usmjeren na inovacije i postizanje planiranih rezultata koji donose trajne i vidljive promjene te je posebna pozornost posvećena očuvanju okoliša, posebno u prostorima koja se nalaze u mreži NATURA 2000.

Strategija je izrađena prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih razvojnih dionika implementacijom pristupa odozdo prema gore, pri čemu se posebna pažnja posvetila jačanju javno-privatnog partnerstva, odnosno integraciji LAG-a kao nositelja razvoja lokalnog područja te razvoju i definiranju inovativnog, integriranog i multisektorskog pristupa lokalnom razvoju, umrežavanju i suradnji.

Na LAG natječaju odabrano je 52 projekta, od kojih je 30 u potpunosti završeno.

U okviru svoje LRS, LAG „Una“ raspisao je sedam LAG natječaja i to za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti velikih poljoprivrednih gospodarstava i za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga i infrastrukture za ruralno stanovništvo u vrijednosti 1.085.457,00 eura:

  1. Dva LAG natječaja za TO 1.1.3. „Potpora razviju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su 385.397,57 eura.
  2. Dva LAG natječaja za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su 451.708,50 eura.
  3. Tri LAG natječaja za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (sukladno tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su 248.350,92 eura.

Primjeri dobre prakse financirani iz natječaja LAG – a „Una“ su OPG Ivan Lacković i OPG Matija Lenac koji su u Hrvatskoj Kostajnici uredili prostore za preradu meda i drugih pčelinjih proizvoda. Adaptacija prostora uključivala je građevinske radove, limarske radove, postavljanje knaufa i pločica.

OPG Ivan Lacković prostor je opremio novim inox namještajem i strojevima za preradu pčelinjih proizvoda: vrcaljkom za med, električnim otklapačem saća, parnim topionikom voska, parnim topionikom s prešom, zamrzivačem za pelud i matičnu mliječ i bačvama za čuvanje meda. Nabavio je novih 20 košnica te povećao broj pčelinjih zajednica.

„U početku je to bio hobi s par košnica, a onda sam vidio da previše vremena gubim na to, bez obzira što je hobi pa sam počeo proširivati, ulagat. Sad to više nije hobi, to je dodatna djelatnost koju obavljam uz svoj redoviti posao.“, rekao je Ivan Lacković.

OPG Matija Lenac je osim uređenja prostora i nabave opreme, nabavio i kontejner za selidbu pčela kako bi osigurao veći prinos meda, različite vrste meda i ostalih pčelinjih proizvoda s istim brojem pčelinjih zajednica. Na taj način će osigurati i 10-tak novih vrsta meda, povećati unos peludi i produžiti sezonu prikupljanja meda.

„Koliko ideš sa znanjem, toliko možeš ići gore…“, zaključio je Matija Lenac.

Ovi OPG-ovi su kroz LAG natječaj modernizirali i unaprijedili procese rada i poslovanja, povećali proizvodni kapacitet i ekonomski rezultat poslovanja te doprinijeli uvođenju novih proizvoda.

Više informacija o LAG – u „Una“ možete pročitati na POVEZNICI.