CLLD

„Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ Lokalna akcijska grupa „Strossmayer“

Informativna kapanja Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike i Ministarstva poljoprivrede zajedno sa LAG-ovima „Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ u ovoj objavi donosi nam primjer dobre prakse Lokalne akcijske grupe „Strossmayer“.

LAG „Strossmayer“ osnovan je 01.10.2013. godine, od strane 9 jedinica lokalne samouprave (JLS) na području Osječko-baranjske županije, a danas su u sastavu LAG-a Strossmayer 7 općina: Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna,Trnava i Viškovci te grad Đakovo, a broji ukupno 51 člana.

U nazivu nosi ime đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera, kojom su osnivači ovoga LAG-a nastojali obilježiti osobnost svoga prostora i dimenziju koja najviše približava ovo područje načelima LEADER programa.

Cilj povezivanja 8 JLS u sastavu LAG-a je zajednički interes za stvaranje kvalitetnih uvjeta za uspješan razvoj ovih ruralnih prostora i povezivanje svih dionika koji imaju opredjeljenje kroz zajedničke aktivnosti i partnersku suradnju stvarati dobre osnove za razvoj lokalnih zajednica, lokalnih projekata i lokalnih partnerstava.

Na LAG natječaju odabrano je 57 projekata, od kojih je 31 u potpunosti završen.

U okviru svoje LRS, LAG „Strossmayer“ raspisao je pet LAG natječaja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i to za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva, ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo i restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u vrijednosti 1.183.946,73 eura:

  1. Dva LAG natječaja za TO 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva (sukladno tipu operacije 6.3.1. PRR RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 192.334,79 eura
  2. Jedan LAG natječaj za TO 2.2.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo (sukladno tipu operacije 7.4.1. PRR RH 2014.-2020.) –Raspoloživa sredstva iznosila su: 320.046,85 eura
  3.  Dva LAG natječaja za TO 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sukladno tipu operacije 4.1.1. PRR RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 671.565,09 eura

Primjer dobre prakse financiran iz LAG-a „Strossmayer“ je Melius, obrt za poljoprivredu i knjigovodstvo, vlasnika Martina Kapteina. Korisnik Martin Kaptein već godinama se bavi voćarstvom i ratarstvom, a ostvario je potporu na dva natječaja LAG-a, TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

Kroz TO 1.1.4. financirao se projekt ,,Podizanje i opremanje nasada lijeske“ koji je uključivao kupovinu poljoprivrednog zemljišta, ograđivanje nasada, kupnju sadnica lijeske te novog atomizera u iznosu od 15.000,00 eura, a kroz TO 1.1.1. financirao se projekt ,,Nabavka poljoprivredne mehanizacije za ratarstvo i voćarstvo“ za nabavku nove mehanizacije odnosno kupnju novog grubera, prednjeg traktorskog utovarivača, sakupljača lješnjaka, spremnika za transport lješnjaka, električnih škara i navigacije u iznosu od 19.747,83 eura.

„Nakon pet godina od sadnje nasada lijeska polako počinje davati rod, to ne bi bilo moguće bez potpore LAG-a Strossmayer. Ostvario sam potporu za sadnice, ogradu i poljoprivrednu mehanizaciju bez koje održavanje nasada ne bi bilo moguće.“ – izjavio je vlasnik Martin Kaptein

Više informacija o LAG-u „Strossmayer“ možete pronaći na POVEZNICI.