CLLD

„Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ Lokalna akcijska grupa „Podravina“

U ovoj objavi donosimo vam primjer dobre prakse LAG-a „Podravina“ koji se nalazi na privlačnom, poželjnom i ugodnom području za život, rad i boravak te na kojem je očuvana prirodna i kulturna baština.

Lokalna akcijska grupa „Podravina“ osnovana je 15. listopada 2012. godine i obuhvaća 16 jedinica lokalne samouprave istočnog dijela Koprivničko-križevačke županije i to grad Đurđevac te općine Drnje, Đelekovec, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete i Virje te broji 71 člana.

Na području LAG-a prevladava poljoprivredna djelatnost dok se na cijelom području nalaze značajna nalazišta nafte i plina. U LAG-u su zaposlene dvije osobe na neodređeno radno vrijeme koje se financiraju isključivo iz EPFRR.

Ciljevi LAG-a “Podravina” su:

 • Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava
 • Protok informacija i transfer znanja
 • Umrežavanje svih subjekata koji mogu doprinijeti razvoju LAG područja
 • Održivi razvoj
 • Razvijanje postojećih potencijala
 • Jačanje kapaciteta za provedbu europskih projekata

LRS LAG-a izrađena je provedbom metodologije odozdo prema gore i strukturirana je na način međusobne sukladnosti svakog od programiranih ciljeva, pripadajućih mjera (aktivnosti) te provedbenih tipova operacija, što je razvidno kroz kumulativne doprinose fokus područjima PRR.

Implementacijom projekata LRS realiziralo se :

 • jačanje sposobnosti održavanja broja stanovnika
 • integracija marginaliziranih skupina i izjednačavanje mogućnosti skupina u nepovoljnom položaju
 • održivi razvoj i zaštita prirodnog okoliša i prirodnih resursa

Na LAG natječajima odobreno je ukupno 79 projekata od kojih je 59 u potpunosti završeno.

U okviru LRS, LAG „Podravina“ raspisao je osam LAG natječaja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i to za potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i provedbu aktivnosti suradnje LAG-a ukupne vrijednosti 1.592.368,78 eura:

 1. Tri LAG natječaja za TO 2.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava  (sukladno TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su 464.340,09 eura
 2. Tri LAG natječaja za TO 3.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (sukladno TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su 580.681,19 eura
 3. Jedan LAG natječaj za TO 1.2.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (sukladno TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su 404.083,04 eura
 4. Jedan LAG natječaj za TO 3.2.1. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a (sukladno TO 19.3.2. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.), provedba jednog projekta međuteritorijalne suradnje pod nazivom LAG AKADEMIJA – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su 143.264,46 eura

Primjer dobre prakse financiran iz LAG-a „Podravina“ je OPG SEBASTIAN NOVAK iz Gole, projekt pod nazivom „Modernizacija i proširenje proizvodnje“. Provedene projektne aktivnosti su kupnja novog rotacionog sakupljača sijena, kupnja mješaone stočne hrane i rasipača mineralnog gnojiva te kupnja 10 komada teladi.

„Ovim projektom gospodarstvo se proširilo povećanjem broja grla stoke te se modernizirao i unaprijedio proces rada i poslovanja čime se povećao proizvodni kapacitet iskazan kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Sredstvima iz Fondova EU kupljena je mješaona stočne hrane što nam uveliko olakšava hranidbu životinja na gospodarstvu. Kupljen je rasipač mineralnog gnojiva i sakupljač sijena. Kupnjom mehanizacije sada možemo pravovremeno i kvalitetno vršiti sjetvu. Gospodarstvo u vlasništvu ima 1,18 ha vlastite zemlje od čega je na 0,83 ha posađen kukuruz u zrnu, na 0,10 je lucerna i djetelina, a na 0,25 ha prostiru se livade i trajni pašnjaci. Poljoprivredom se bavim od svoga djetinjstva i stekao sam sva znanja i vještine za bavljenje istim tako da je plan gospodarstva  širenje na nova tržišta i povećavanje svojih kapaciteta kako u sektoru ratarstva tako i u sektoru stočarstva.“ – govori vlasnik OPG-a.

Više informacija o LAG-u „Podravina“ možete pronaći na POVEZNICI.