CLLD

„Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ – Lokalna akcijska grupa „Papuk“

S ciljem promicanja rezultata i važnosti lokalnih akcijskih grupa na lokalnoj i regionalnoj razini ovoga puta naša potraga dovela nas je do Lokalne akcijske grupe „Papuk“.

LAG „Papuk“ osnovan je 27. siječnja 2011. godine. Jedan je od tri LAG-a na području Virovitičko-podravske županije, a obuhvaća područje 5 jedinica lokalne samouprave i to: grad Orahovicu, te općine Čačinci, Zdenci, Crnac i Mikleuš. Jedinice lokalne samouprave unutar LAG-a broje 49 naselja, zaposlene su 2 osobe te broji 43 člana.

LAG-ovi su originalan i važan dio pristupa LEADER, a svojim djelovanjem povezuju lokalne dionike iz sva tri sektora (javni, civilni i gospodarski). Svojim osnutkom i djelovanjem, LAG „Papuk“ doprinosi jačanju kapaciteta lokalnih dionika te širenju LEADER/CLLD načela i metodologije u integralnom razvoju područja djelovanja uz međusektorsko povezivanje, jačanje kapaciteta, razmjenu iskustava, kao i javno zagovaranje interesa lokalnih dionika, predstavnika javnih i privatnih lokalnih socioekonomskih interesa.

Svrha djelovanja LAG-a „Papuk“ je unaprjeđenje kvalitete života u prostoru područja djelovanja, poticanje interesnih skupina u donošenje odluka na lokalnoj razini, okupljanje i povezivanje dionika koji teže i djeluju u smjeru održivog i ujednačenog razvoja određenog područja.

Glavni zadatak LAG-a je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore.

Lokalna razvojna strategija LAG-a „Papuk“ u potpunosti je izrađena prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih razvojnih dionika implementacijom pristupa odozdo prema gore, razvoju koji je utemeljen na definiranim značajkama, potrebama i mogućnostima lokalnog područja. Prema tome, u Lokalnoj razvojnoj strategiji definirana su četiri strateška cilja:

  1. Revitalizacija ruralnog prostora i unapređenje kvalitete života na području LAG-a „Papuk“
  2. Diversifikacija i razvoj poljoprivrednih i nepoljoprivrednih djelatnosti
  3. Razvoj održivog gospodarstva
  4. Potpora razvoju područja LAG-a „Papuk“

Prilikom odabira razvojnih ciljeva te mjera i operacija LAG „Papuk“ vodio se LEADER načelima odnosno CLLD-a za programsko razdoblje od 2014-2020. godine. Načela kojima se LAG vodio bila su usmjerena na inovacije koje će omogućiti postizanje rezultata koji će pridonijeti razvoju LAG-a „Papuk“.

Na LAG natječaju odabran je 51 projekt od kojih je 36 u potpunosti završeno.

LAG „Papuk“ raspisao je ukupno sedam LAG natječaja i to za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te za poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu te pripadajuću infrastrukturu u vrijednosti 966.232,16 eura:

  1. Tri natječaja za TO 1.1.1. „Poticanje ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu“ (sukladno tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 376.784,24 eura.
  2. Tri natječaja za TO 2.1.1. „Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 521.536,93 eura.
  3. Jedan natječaj za TO 3.1.1. „Restrukturiranje, modernizacije i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 67.910,99 eura.

Primjer dobre prakse financiran iz LAG-a „Papuk“ je projekt „Uređenje fitness igrališta, na dijelu k.č. 161/4 k.o. Mikleuš“. Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje fitness igrališta na otvorenom u općini Mikleuš, naselju Mikleuš.

„Završetkom ovog projekta mještani općine Mikleuš dobili su jedno lijepo mjesto za rekreaciju. Ulaganjem u ovakve projekte nastojimo potaknuti svijest o zdravom načinu življenja i povećanju fizičke aktivnosti, posebice kod mladih. Fitness igralište je dostupno svima, od 0-24h. Sredstva za financiranje ovog projekta u 100% iznosu ostvarili smo prijavom na natječaj LAG-a „Papuk“, rekao je načelnik općine Mikleuš Robert Grabar.

Više informacija o LAG – u „Papuk“ možete pročitati na POVEZNICI.