CLLD

„Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ – Lokalna akcijska grupa „Mura-Drava“

Naša potraga za primjerima dobre prakse kroz informativnu kampanju ovog puta dovela nas je do Lokalne akcijske grupe „Mura-Drava“.

Lokalna akcijska grupa Mura-Drava osnovana je 15. listopada 2012. godine od strane devet jedinica lokalne samouprave na području Međimurske i Koprivničko-križevačke županije:

Grad Prelog i donjomeđimurske općine Orehovica, Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Kotoriba i Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji.

LAG ima ukupno 78 članova od kojih su 77 redovni članovi (11 javni sektor, 24 civilni i 43 gospodarski sektor), a jedan je pridruženi član.

Glavni cilj LAG-a je održivi razvoj cjelokupnog područja koji se postiže provedbom lokalne razvojne strategije koja predstavlja temeljni strateški dokument te određuje smjernice budućeg razvoja, a temeljena je na specifičnostima određenog ruralnog područja.

Na LAG natječaju odabran je 71 projekt od kojih je pedesetak projekata završeno, odnosno za koje je podnesen konačni Zahtjev za isplatu.

LAG „Mura-Drava“ raspisao je ukupno osam LAG natječaja i to za potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu u vrijednosti 1.327.612,37 eura:

  1. Tri LAG natječaja usklađena s tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 550.450,13 EUR
  2. Jedan LAG natječaj usklađen s tipom operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 89.614,28 EUR
  3. Četiri LAG natječaja usklađena s tipom operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 687.547,96 EUR

Primjer dobre prakse financiran iz LAG-a „Mura-Drava“ je OPG Samita, koji je nabavio mehanizaciju, strojeve i opremu upravo za proizvodnju na malim parcelama i plasteničku proizvodnju (navodnjavanje, voćarski traktor, plastenici, staklenici, freza, plug), ali i drveni kiosk koji uvelike doprinosi prezentiranju ponude na kućnom pragu te iskustvo kupovine diže na viši nivo.

„Kada sam čula da LAG raspisuje natječaj istog trena sam imala jasnu viziju što i kako bih na svom poljoprivrednom gospodarstvu željela unaprijediti. Svoj rad baziram na izravnom kontaktu s ljudima i na prodaju na kućnom pragu, a i poljoprivrednu proizvodnju nastojim zadržati što bliže kućnom pragu. Na taj način kupci se mogu iz prve ruke uvjeriti u način proizvodnje i kvalitetu voća, povrća i cvijeća koje uzgajam. Upravo zbog toga i sam projekt je bio okrenut tom smjeru. Sve nabavljeno pomoći će mi da kvalitetu svojih proizvoda i način prezentacije i prodaje podignem na još višu razinu što će svakako privući veći broj kupaca. Svi koraci, od prijave do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu odrađeni su uz potporu LAG-a te nije bilo nikakvih problema. Ovim putem bih zahvalila LAG-u na svoj podršci tijekom cijelog procesa provedbe projekta.“ – govori vlasnica OPG-a Samita Međimurec Ribić.

 

Više informacija o LAG – u „Mura-Drava“ možete pročitati na POVEZNICI.