CLLD

„Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ Lokalna akcijska grupa „Moslavina“

Inicijativu osnivanja LAG-a „Moslavina“ potaknulo je nastojanje nekih JLS za zajedničku suradnju gradova i općina na području Moslavine, a sve to primjenom procedura EU LEADER programa za ruralni razvoj. Nakon svih potrebnih predradnji i priprema u ožujku 2012. godine osnovana je Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ (LAG „Moslavina“).

LAG „Moslavina“ zauzima površinu od 1.765,86 km², koja se proteže preko tri županije: Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke, a obuhvaća područje od 12 JLS (Čazma, Dubrava, Garešnica, Hercegovac, Ivanić-Grad, Kloštar-Ivanić, Križ, naselja grada Kutine (osim naselja Janja Lipa), Lipovljani, Popovača, Velika Ludina i Velika Trnovitica) te broji 78 redovnih članova i 33 pridružena člana.

Cilj LAG-a „Moslavina“ jest, prvenstveno, potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine, tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika Moslavine. To znači da je konačni cilj ovog LAG-a osiguravanje održivog razvoja ruralnih područja otvaranjem novih radnih mjesta u Moslavini te zadržavanjem mladih i obrazovanih ljudi na istom.

Prioritetni dugoročni ciljevi LAG-a „Moslavina“ su:

  1. Razvoj konkurentnosti i učinkovito upravljanje razvojnim resursima
  2. Razvoj ruralne infrastrukture te ruralnih gospodarskih i ekonomskih aktivnosti
  3. Unapređenje društvene infrastrukture i poboljšanje kvalitete života
  4. Zaštita i vrednovanje prirodne i kulturne baštine te očuvanje okoliša

Na natječajima LAG – a „Moslavina“ odabrano je ukupno 129 projekata od čega je 103 projekata u potpunosti završeno.

Raspisano je 10 LAG natječaja i to za potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu u vrijednosti 2.218.794,91 eura:

  1. Dva natječaja za TO 1.1.4 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (koji je sukladan TO 6.3.1. iz PRR) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 938.121,04 €
  2. Četiri natječaja za TO 1.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (koji je sukladan TO 4.1.1. iz PRR) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 515.974,39 €
  3. Četiri natječaja za TO 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a (koji je sukladan TO 7.4.1. iz PRR) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 764.699,48 €

Prvi primjer dobre prakse financiran iz LAG – a „Moslavina“ je projekt – „Modernizacija poljoprivredne mehanizacije i povećanje konkurentnosti Poljoprivredno-prijevozničkog obrta RAVE“ – iznos LAG potpore 17.500 €, a ukupna vrijednost projekta iznosi 35.000 € za koji je konačna isplata izvršena.

„Izuzetno sam zadovoljan i sretan što sam uspio ostvariti potporu kroz natječaj LAG-a „Moslavina“ za Potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, jer sam ostvarenim sredstvima uvelike unaprijedio i modernizirao poslovanje na svom gospodarstvu, što nikako nisam mogao financirati samo vlastitim sredstvima. Kroz projekt sam nabavio malčer, kultivator, sijačicu, automatsku hidrauličku poteznicu, monitor s kontrolom sjetve i traktorsku navigaciju te time ubrzao, poboljšao i digitalizirao svoje poslovanje čime sam postao konkurentniji na tržištu. Proizvedene poljoprivredne proizvode uspješno plasiram na lokalnom tržištu.“, rekao je vlasnik Obrta Vedran Raić.

Drugi primjer dobre prakse financiran iz LAG – a „Moslavina“ je projekt – „Izgradnja dječjeg igrališta u Kutinskoj Slatini“ – iznos LAG potpore 50.000 €, a ukupna vrijednost projekta iznosi 62.000 € za koji je konačna isplata izvršena.

„Uređenje spomenutog dječjeg igrališta iznimno je obradovalo najmlađe stanovnike našeg prigradskog naselja Kutinska Slatina, no i sve ostale koji žive u blizini. Igralište je svakodnevno dobro posjećeno, djeca uživaju u raznovrsnim spravama dok je to prilika i roditeljima za razgovor i druženje s drugima. Dječje igralište postalo je mjesto okupljanja i druženja stanovnika naselja, i svih drugih posjetitelja. Drago mi je što smo ostvarili financiranje ovog projekta u suradnji s LAG-om Moslavina kroz natječaj iz TO 2.1.1. namijenjen poboljšanju uvjeta života lokalnom stanovništvu te se nadam i ubuduće dobroj suradnji“, rekao je gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić.

Više informacija o LAG – u „Moslavina“ možete pročitati na POVEZNICI.