CLLD

„Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ Lokalna akcijska grupa „Bura“

Drugi krug informativne kapanje Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike i Ministarstva poljoprivrede zajedno sa LAG-ovima „Raznolikost nas povezuje, LAG-ovi nas inspiriraju“ pokrenut je kao nastavak dosadašnje suradnje.

U ovoj objavi nastavit ćemo sa LAG-om „Bura“ kao primjerom dobre prakse s ciljem podizanja svijesti o njihovom radu i promicanjem rezultata.

Lokalna akcijska grupa (LAG) Bura, osnovana je 25. listopada 2011. godine u svrhu pripreme i upoznavanja jedinica lokalne samouprave s primjenom LEADER procedura za ruralni razvoj, kao i načela održivog ruralnog razvoja.

Glavne zadaće LAG-a su uspostavljanje komunikacije i sinergije svih elemenata društva u svrhu građenja lokalnih kapaciteta za upravljanje, valorizaciju ekonomskih potencijala i razvijanje novih vrijednosti.

LAG je osnovan kao organizacija civilnog društva i predstavlja partnerstvo između lokalnih samouprava, poduzetnika i civilnog društva područja kojeg obuhvaća u svrhu održivog razvoja. LAG Bura pokriva područje devet jedinica lokalne samouprave (JLS): Grad Obrovac i Općine Jasenice, Novigrad, Poličnik, Posedarje¸ Ražanac, Starigrad, Vrsi i Zemunik Donji te broji 75 članova.

Sjedište LAG-a „Bura“ je u Maslenici, s tim da postoje terenske ispostave petkom u općini Vrsi i Centru za Razvoj i Edukaciju u Poličniku.

Ukupan broj zaposlenih iz EPFRR-a su dvije osobe, voditeljica i zamjenik voditelja.

LAG „Bura“ je prvi LAG u Hrvatskoj koji je aplicirao na podmjeru 19.3.2. u programskom razdoblju 2014.-2020. na inozemni projekt suradnje Ruralni okusi sa partnerima iz Cipra, Estonije, Finske i Portugala te ujedno i jedini projekt iz Hrvatske koji je bio nominiran za LEADER nagradu za programsko razdoblje 2014.-2020. u Bruxellesu u prosincu 2023. godine.

LAG „Bura“ odlikuje se raznolikošću projekata od ekološkog projekta za sve jedinice lokalne samouprave u LAG-u „Bura“, „Razvrstaj i Recikliraj“ u 2018. godini do organiziranja jedinstvenog sajma na području obalne Hrvatske u 2022. godini „Egzotičnim uzgojem protiv klimatskih promjena“ u suradnji s Exotic King d.o.o. te pod pokroviteljstvom ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Sajmom su dobili priliku za podizanje svijesti ekološkog principa karbonski neutralne Europe, poticanje žena poduzetnica u ekološkoj karbonski neutralnoj poljoprivredi te predstaviti mogućnosti egzotičnog uzgoja u Hrvatskoj.

U 2018. godini u projektu „Voćni trg“ pod pokroviteljstvom INA d.d. natječaja Zeleni pojas i JLS Vrsi među prvima u Hrvatskoj implementirali su princip „food sharing, shared economy“ u mjestu Poljica, Vrsi. Naime, „Voćni trg“ služi kao mjesto okupljanja stanovništva, mjesto okupljanja djece, mjesto zajedničke brige o voćnjaku te prigodno stajalište biciklistima za odmor gdje imaju priliku  napuniti električne bicikle, mobitele, kao i prijenosna računala kroz solarni stalak za bicikle.

Jedan od tuzemnih projekata od posebnog značaja je „Domaće u vrtiće.“ kroz podmjeru 19.3.2 u suradnji s LAG-ovima „Laura“, „More 249“ i „Krka“. Svrha projekta je stvaranje preduvjeta za uvođenje novih namirnica i povećanje potrošnje proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača u dječjim vrtićima na području četiri partnerska LAG-a iz Zadarske i Šibensko-kninske županije.  Specifični cilj projekta je povećanje važnosti zdrave prehrane od najranije dobi te poticanje osviještenosti uključivanja sezonskih i lokalnih namirnica u predškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kroz promociju lokalnih poljoprivrednih proizvoda i prerađevina.

Najvažnije značajke Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a „Bura“ 2014.-2020. su:

Očuvati i razviti socijalni kapital poticanjem partnerstva između javnog, privatnog i

civilnog sektora te uspostava mreže potpornih institucija u svrhu njihova sinergijskog

djelovanja s ciljem postizanja razvoja područja LAG-a

  • Jačanje gospodarske mogućnosti područja s razvojem poljoprivrede i svih drugih
    djelatnosti koje omogućuju održiv razvoj područja
  • Razvoj poduzetničkog razmišljanja i kulture te pomoć razvoju poduzetništva na ruralnim
    područjima, posebno razvoja obiteljskih domaćinstava, malog poduzetništva i obrtništva
  • Osigurati kvalitetu života stanovnika, a time i opstojnost lokalnog stanovništva LAG-a.

Na LAG natječaju odabrano je 67 projekata, a za 34 projekta podnesen je konačan zahtjev za isplatu.

U okviru svoje LRS, LAG „Bura“ raspisao je devet LAG natječaja Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i to za ulaganja u fizičku imovinu za biljnu i stočarsku proizvodnju, ulaganje u povećanje konkurentnosti i proizvodnosti poljoprivrednih gospodarstava te u izgradnju i rekonstrukciju javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a u vrijednosti 1.186.291,02 eura:

  1. Četiri LAG natječaja za TO 1.1.1 Ulaganja u fizičku imovinu za biljnu i stočarsku proizvodnju (sukladno s podmjerom 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 855.000,00 eura
  2. Jedan LAG natječaj za TO 1.2.1. Ulaganje u povećanje konkurentnosti i proizvodnosti poljoprivrednih gospodarstava (sukladno s podmjerom 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 38.791,02 eura.
  3. Četiri LAG natječaja za TO 2.1.1. Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a (sukladno TO 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.) – Ukupna raspoloživa sredstva iznosila su: 292.500,00 eura.

Primjer dobre prakse financiran iz natječaja LAG – a „Bura“ je OPG Nikolina Božić. Kroz natječaj za povećanje konkurentnosti i proizvodnosti poljoprivrednih gospodarstava kupljeno je vozilo marke Mercedes Sprinter 516 CDI za prijevoz stoke u iznosu od 38.791,02 EUR-a. Koristi se za prijevoz za ispašu, prijevoz hrane za životinje, dovoz vode te druge operativne poslove na OPG-u.  OPG se bavi kozarstvom i trenutno uzgaja 279 koza na površini od 196 ha livada i trajnih pašnjaka.  Bave se isključivo ekološkim uzgojem. Prodaju koze za meso, ali i za uzgoj. Uzgoj je ekstenzivni, a primarni proizvod je meso (jaretina).

„Specijalizirano vozilo koje je OPG sufinancirao putem LAG natječaja u velikoj je mjeri pridonijelo povećanju produktivnosti gospodarstva, smanjenju troškova te olakšanju posla. Nabava vozila za prijevoz stoke smanjila je ovisnost gospodarstva o drugim subjektima i vremenskim neprilikama što je u konačnici dovelo do smanjenja troškova i povećanja dobiti. Nabavkom vozila omogućuje nam se prijevoz koza u Liku na ispašu u ljetnim mjesecima, koji smo u prethodnim godinama morali ručno raditi, odnosno prelaziti s kozama Velebit što bi potrajalo i do dvanaest sati. Sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj dodijeljenim LAG-u „Bura“ uvelike nam je olakšan prijevoz stoke i unaprjeđivanje poslovanja. Ovom prilikom se zahvaljujem LAG-u „Bura“ na potpori i uspješnom radu.“ – izjavila je nositeljica Nikolina Božić

Više informacija o LAG-u „Bura“ možete pronaći na POVEZNICI.