ZPP 2023.-2027.

Radionice za LAG-ove i prijedlog raspodjele sredstava LAG-ovima za razdoblje 2023. – 2027.

Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju) u suradnji s udrugom „Biom“ i udrugom „Brodsko ekološko društvo – BED“ 20. listopada organiziraju on-line radionicu za lokalne akcijske grupe (LAG) na temu zelene arhitekture Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. Cilj radionice je upoznati LAG-ove s aktivnostima za razdoblje 2023. – 2027. u cilju ublažavanja utjecaja klimatskih promjena na pojedine sektore poljoprivrede i prilagodbi poljoprivredne proizvodnje kako bi postala otpornija na izazove koje pred nju stavljaju klimatske promjene te doprinosu lokalnih razvojnih strategija (LRS) za razdoblje 2023. – 2027. u ostvarivanju ciljeva zelene arhitekture.

Nadalje, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju i Nacionalna ruralna mreža u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske, Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te LAG-om „Sjeverozapad“ organiziraju radionicu za LAG-ove od 8. do 10. studenoga u Trakošćanu (općina Bednja). Radionica je namijenjena edukaciji LAG-ova u svrhu izrade LRS-ova za razdoblje 2023. – 2027., a predstavlja nastavak niza radionica za LAG-ove sa spomenutom temom, koje su održane od kraja 2021. godine.

LRS 2023. – 2027. predstavljaju strateški dokument LAG-a za razdoblje 2023. – 2027. u kojemu će biti navedene i LAG intervencije. Intervencije za razdoblje 2023. – 2027. će biti prilagođene potrebama područja LAG-a, a odabir intervencija će ovisiti isključivo o potrebama svakog pojedinog LAG-a odnosno specifičnostima pojedinog LAG područja. Svaki će LAG odlučiti koje intervencije će provoditi kroz LRS, a provedba će se odvijati putem LAG natječaja za zainteresirane prihvatljive korisnike s područja LAG-a.

Sredstva iz intervencije 77.06 „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ (ukupno 102.923.220,24 eura) u 2023. godini će se dodijeliti tijekom procesa odabira LAG-ova za razdoblje 2023. – 2027. na temelju sljedećih kriterija:

  •  broj stanovnika LAG područja
  •  razvijenost područja
  • kapacitet LAG-a za provedbu LRS.

U svrhu razrade navedenih kriterija i izrade konačnog modela dodjele sredstava LAG-ovima u razdoblju 2023. – 2027., Ministarstvo poljoprivrede (Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju) je poslalo svim LAG-ovima početni prijedlog simulacije dodjele sredstava. U narednom periodu se očekuje intenzivan dijalog između Ministarstva poljoprivrede i LAG-ova u svrhu izrade modela koji bi najkvalitetnije odgovorio na potrebe LAG-ova, a na temelju navedenih kriterija.