mjere

Popis mjera s osnovnim informacijama

M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Od ove mjere korist će imati svi oni koji se već bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju. Sredstvima programa financirat će se njihova edukacija i stalno usavršavanje.

M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

Potpora za pružanje savjetodavnih usluga, potpora za osposobljavanje savjetnika.

M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete, za aktivnosti informiranja i promicanja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu.

M4 – Ulaganja u fizičku imovinu

Mjera omogućava brojna ulaganja u primarnu poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, kao i u djelatnosti usmjerene ka navodnjavanju poljoprivrednih površina i očuvanja krajobraznih vrijednosti.

M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Jedan od važnijih ciljeva ove mjere je omogućiti mladima zapošljavanje i izvan poljoprivrednih zanimanja.

M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Osiguranjem kvalitetne komunalne i društvene infrastrukture, ruralna područja će opet postati poželjna mjesta za život i rad. To je upravo cilj ove mjere.

M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija u poljoprivrednom i šumarskom sektoru.

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene

Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama.

M11 – Ekološki uzgoj

Plaćanja za prijelaz na prakse i metode ekološkog uzgoja. Plaćanja za održavanje praksi i metoda ekološkog uzgoja.

M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

Plaćanja u gorsko planinskim područjima – GPP. Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO. Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima – PPO.

M14 – Dobrobit životinja

Mjera 14 uključuje primjenu visokih standarda dobrobiti životinja koji prelaze važeće zakonske propise.

M20 – Tehnička pomoć

Sredstvima Tehničke pomoći moguće je financirati aktivnosti za: pripremu, upravljanje i provedbu, praćenje i vrednovanje, informiranje i komunikaciju, umrežavanje, rješavanje…

M21 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

Radi ublažavanja posljedica pandemije COVID-19 te rješavanja problema s likvidnošću s kojim se suočavaju poljoprivrednici te mikro, mala i srednja…

M22 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu

U okviru ove mjere pruža se izvanredna i privremena hitna potpora poljoprivrednicima koji su posebno pogođeni posljedicama ruske invazije na…