Novosti

PRODUŽETAK ROKA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA MJERU 4 PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA

Poštovani,

Zbog problema s računalnim sustavom, uslijed čega je bilo onemogućeno podnošenje prijava na natječaj za mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede donijeli su odluku kako se rok za podnošenje prijava produžuje do

15. travnja 2015. godine u ponoć.

Uz isprike na tehničkim poteškoćama, želimo svim potencijalnim korisnicima uspješno okončanje postupka prijave.

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju.