Novosti

Procedura obrade prijava na natječaje iz Programa ruralnog razvoja

Poštovani korisnici,

nastavno na velik interes, u nastavku donosimo pojašnjenje procedure obrade vaših prijava na natječaje iz Programa ruralnog razvoja.

Tijekom 2015. godine objavljeno je ukupno 15 natječaja iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trenutno obrađuje oko 4.000 prijava pristiglih na nekoliko provedenih natječaja, a prijave su u različitim fazama obrade.

Svaku pojedinu prijavu mora pregledati između 6 i 8 djelatnika Agencije, ovisno o projektu. Prva faza obrade prijava radi se u 5 regionalnih ureda Agencije u kojima svaku prijavu pregledava po dvoje djelatnika (kontrola 4 oka). Sljedeća faza odvija se u Središnjem uredu Agencije, u kojem  prijave prolaze proces tehničkih i ekonomskih analiza. Nakon administrativne kontrole pristiglih zahtjeva, za sve potpune, pravovremene i prihvatljive zahtjeve za potporu izrađuje se rang lista.

Da bi ulaganje bilo prihvatljivo za dodjelu potpore, korisnik mora imati minimalan broj bodova, odnosno mora ostvariti „prag prolaznosti“. Tek nakon svih provedenih kontrola Agencija izdaje odluke o odobrenju projekta. Ukoliko nema dovoljno sredstava za sve prijave koje udovoljavaju uvjetima, Agencija najprije radi privremenu rang listu. Konačne odluke o odobrenju projekta izdaju se tek nakon što završi procedura prigovora i njena obrada.

Sve daljnje obavijesti vezane uz status obrade vaših prijava te rezultate natječaja moći ćete pravovremeno pronaći na web stranicama www.ruralnirazvoj.hr i www.apprrr.hr